PREKRŠILI UGOVOR

Španci traže 2,7 miliona od Budve, jer nije kupila avion

Kada je Crna Gora pogođena požarima, kupljena su tri protivpožarna aviona: Vlada jedan, Opština Podgorica drugi, dok Budva zbog nedostatka novca svoj avion nikada nije platila i dobila
0 komentar(a)
Ažurirano: 02.02.2011. 08:28h

U Privredni sud stigla je nova višemilionska tužba protiv Opštine Budva koja, kako se tvrdi, nije preuzela ugovorom predviđene obaveze i prije dvije godina kupila od španske kompanije Air Tractor Europe S.L. iz Valensije avion za gašenje požara AT-802A “Fire-Boss” zajedno sa pratećom opremom i troškovima obuke za ukupno 2,7 miliona eura.

Vlada je kupila jedan, Opština Podgorica drugi, dok metropola turizma zbog nedostatka novca i već nastale ekonomski krize svoj nesuđeni avion nikada nije platila, niti je avion stigao u Crnu Goru

Nešto prije toga Crnu Goru, posebno područje primorja, pogodili su žestoki požari nakon čega se krenulo u kupovinu tri protivpožarna aviona. Vlada je kupila jedan, Opština Podgorica drugi, dok metropola turizma zbog nedostatka novca i već nastale ekonomski krize svoj nesuđeni avion nikada nije platila, niti je avion stigao u Crnu Goru.

Plaćanje u dvije rate

Prema navodima iz tužbe članom 4.1. Ugovora bilo je predviđeno da Opština Budva avansno uplati iznos od 2,7 miliona u dvije rate.

Prva avansna isplata u iznosu od 540.000 eura trebalo je da se obavi najkasnije do 15. januara 2009. godine, a za taj iznos prodavac se obavezao da će obezbijediti bankarsku garanciju. Drugu avansnu uplatu u iznosu od 2,16 miliona eura kupac je trebalo da obavi najkasnije do 10. marta 2009. godine.

Članom 5.1. Ugovora je predviđeno da će avion biti isporučen 15. marta 2009. godine, a članom 5.2 da će avion biti isporučen u skladu sa klauzulom CIP u Crnoj Gori (Incoterms 2000).

"Opština Budva neopozivo preuzima obavezu, u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci, koji se odnosi na nabavku i isporuku jednog aviona za gašenje požara AT-802A “Fire-Boss”, prateće opreme i obuke, za potrebe Opštine Budva, potpisanog sa Air Tractor Europe- Valensije, Španija, u iznosu od 2,7 miliona eura da na vrijeme izvrši plaćanje preuzetih obaveza, u skladu sa utvrđenom dinamikom", navodi se u pisanoj izjavi Opštine Budva koju je 23. decembra 2008. potpisao njen gradonačelnik Rajko Kuljača, koji se već više od mjesec nalazi u pritvoru zbog afere Zavala.

I pored opomena, nisu ispoštovali obaveze

I poslije nekoliko opomena za izvršenje ugovorenih obaveza u periodu od maja 2009. do januara 2010. godine Budva, prema navodima iz tužbe, „nije izvršio obavezu avansne isplate kupoprodajne cijene“.

"Tužilac je 9. januara poslao tuženom posljednju opomenu pred tužbu kojom ga je još jednom pozvao da izvrši ugovorom preuzete obaveze. Kako se tužilac oglušio i o ovaj poziv, tužilac je prinuđen da sudskim putem traži zaštitu svojih prava, odnosno, izvršenje ugovorne obaveze od strane tuženog", navodi se tužbi španske kompanije.

Tužilac se poziva na član 269 (stav 2) Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore koji propisuje da kad dužnik ne ispuni obavezu ili zadocni sa njenim ispunjenjem, povjerilac ima pravo zahtijevati i naknadu štete koju je usljed toga pretpio.

Rađenović van dometa

Španci su u tužbi izračunali štetu koju su pretrpjeli neispunjavanje ugovorenih obaveza, a koje se odnose na obavezu plaćanja lokalnog poreza na imovinu za koju nijesu prenijeli vlasništvo, troškove bankarske garancije, izgubljene kamate zbog položenog depozita (obezbjeđenja), putne troškove do Crne Gore itd.

Zato kompanija iz Valensije tužbenim zahtjevom od Budve traži isplatu ugovorenog iznosa 2,7 miliona eura, kao i isplatu svih zateznih kamata i troškova koje je imala.

“Vijesti” su juče više puta pokušavale da stupe u kontakt sa potpredsjednikom Opštine Budva Lazarom Rađenovićem, čiji je telefon, dostupan redakciji, bio ugašen.

Galerija