NOVI ZAKON KAŽE

Svi ugovori o javnim nabavkama biće na netu

U oblasti kontrole javnih nabavki, ključna novina je objava na portalu javnih nabavki, svih zaključenih ugovora između naručioca i ponuđača, u roku od 3 dana.
0 komentar(a)
Ažurirano: 16.01.2011. 15:26h

Sekretarka Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki Katarina Radović kazala je „Vijestima“ da je u Crnuoj Gori, u oblasti revizije i kontrole postupaka javnih nabavki, uspostavljen snažan antikorupcijski front.

"Zahvaljujući zajedničkoj saradnji, u tekstu Nacrta Zakona o javnim nabavkama, inkorporirana su rješenja koja će, obezbijediti još strožiju reviziju i kontrolu postupaka javnih nabavki, od strane ove dvije institucije", istakla je Radović.

U periodu od 2007. do 2009., u sistem javnih nabavki je potrošeno je oko 1,5 milijardi eura, i napravljene su značajne nešto više od 100 miliona eura.

"Taj podatak, predstavlja dodatnu podršku naporima da smanjimo javnu potrošnju i stabilizujemo javne finansije"

Novi Zakon uključiće „novine u oblasti zaštite prava, čime će se u potpunosti obezbijediti usaglašavanje zakonodavstva sa Direktivama EU i stavovima Evropskog suda pravde.

Bolja zaštita ponuđača

"U oblasti monitoringa i kontrole javnih nabavki, ključna novina je objava na portalu javnih nabavki, svih zaključenih ugovora između naručioca i ponuđača, a koji će biti dostupni svim zainteresovanim licima, u roku od tri dana od dana zaključivanja", rekla je Radović.

U Mađarskoj je Zakon o javnim nabavkama, za 10 godina mijenjan više od 20 puta

Ona je ocijenila da će zaštita prava ponuđača biti jednostavnija i efikasnija i dostupna širem krugu lica, a svaka žalba neće proizvoditi suspenzivno dejstvo.

"Imajući u vidu činjenicu da je izuzetno veliki broj žalbi izjavljenih Komisiji javnih nabavki, u Nacrtu novog zakona, uspostavlja se simbolična naknada za plaćanje troškova postupka i naknada za vođenje postupka zaštite, a koja mjera postoji u gotovo svim zemljama regiona".

Centralno tijelo za javne nabavke

Radović kaže da je Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki Kipra, kao zemlja članica EU, sa približnim brojem tendera kao u Crnoj Gori, u toku 2010., donijela 120 odluka,

"A Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki Crne Gore, za isti taj period donijela 330 odluka", rekal je ona. "Navedena izmjena zakona povodom plaćanja taksi neće ugroziti pravo ponuđača na izjavljivanje žalbi, ali će dodatno uozbiljiti ponuđače".

Jedan od zahtjeva koji je iznijet od predstavnika Delegacije EU, da se smanji broj naručilaca, moguće je ostvariti kroz zakonsku normu da „određene javne nabavke objedinjeno vrši određeni naručilac - centralno tijelo za javne nabavke, ili da grupa naručilaca, koji imaju potrebu za istom vrstom predmeta javne nabavke, povjeri sprovođenje postupka javne nabavke određenom naručiocu“.

"Takav način sprovođenja javnih nabavki se izuzetno efikasno sprovodi u Italilji i Austriji", zaključila je Radović.

Ni deset godina razvoja nije dovoljno -

"Ove godine se navršava tačno 10 godina, od kako je oblast javnih nabavki uređena zakonom, a Crna Gora je jedna od prvih zemalja u regionu, koja je donijela Zakon o javnim nabavkama.

U ovih 10 godina konstantno se radilo na unaprijeđenju sistema javnih nabavki, a najveći pomak je napravljen u posljednjih pet godina, dok u toku ove godine, slijedi donošenje novog Zakona o javnim nabavkama. Naime, ovo je logičan slijed razvoja sistema javnih nabavki jedne zemlje, imajući u vidu podatak da se takvi propisi u zemljama EU mijenjaju i u kraćim rokovima. Tako je u Mađarskoj, na primjer, Zakon o javnim nabavkama, za 10 godina mijenjan više od 20 puta – navela je Radović.

Preporučujemo za Vas