Dug četiri željezničke firme za poreze devet miliona

Na pitanje „Vijesti“, da li PU razmišlja o pokretanju stečaja u nekim od ovih kompanija jer se radi o dužnicima sa slabim izgledima da će vratiti dugovanja odgovoreno je da je “obezbjeđivanje prevoza željeznicom javni interes i da će sagledavanje poslovanja tih firmi biti predmet cjelovitog posmatranja nadležnih državnih institucija”
1838 pregleda 3 komentar(a)
Preduzeća od javnog interesa:Željeznički prevoz, Foto: Luka Zeković
Preduzeća od javnog interesa:Željeznički prevoz, Foto: Luka Zeković

Analiza poreskog duga četiri državna željeznička preduzeća pokazuje da trenutno duguju državi za poreze koji su nagomilani u višegodišnjem periodu oko devet miliona eura. Riječ je o Željezničkom prevozu (ŽPCG), Željezničkoj infrastrukturi (ŽICG), Montenargu i Održavanju voznih sredstava (OVS)

Iz Poreske uprave (PU) za “Vijesti” su istakli da su te državne firme prošle godine po osnovu poreskih prihoda uplatile nešto više od šest miliona eura.

Najveći dužnik je (ŽPCG) koji duguje 4,52 miliona i zbog ranije dodijeljene državne pomoći nije mogao da reporgramira dug na osnovu posebnog zakona o rerprogramu. Najažurnija u izmirivanju poreskih obaveza je željeznička kompanija za prevoz robe - Montecargo, koja od oktobra 2018. kasni sa uplatom dažbina.

„Ovo su obveznici čije je funkcionisanje od velikog javnog interesa zbog dobrobiti građana, a imaju i značajan fiskalni potencijal sa stanovišta ostvarenja budžetskih prihoda“, kazali su iz PU.

ŽICG je reprogramirala dug o d 3,2 miliona eura i redovno izmiruje rate iz repograma, pa je po tom osnovu kroz 19 rata prihodovano više od trećine duga u iznosu od 1.26 miliona. „Izmirili su i tekuće obaveze po osnovu zarada isplaćenih zaposlenima zaključno sa januarom ove godine. Tokom 2018. godine izvršili su uplate poreskih obaveza u ukupnom iznosu od 3,47 miliona eura”, naveli su iz PU.

Iz PU su kazali da su od ŽPCG uspjeli da naplate prošle godine 1, 29 miliona.Dodaju da je to preduzeće prezentovaolo Plan reorganizacije i racionalizacije radnih mjesta čijom primjenom će se stvoriti uslovi za održivo poslovanje i servisiranje obaveza prema povjeriocima.

Kompanija „Montecargo“ uglavnom redovno servisa obaveze, pri čemu je evidentirano manje kašnjenje u izmirivanju poreskih obaveza i to za period od oktobra prošle godine. „U cilju naplate obaveze dospjelih po ovom osnovu razmatra se mogućnost preuzimanja potraživanja od strane kredibilne kompanije koja je dužnik Montecarga. Prošle godine je Montekargo uplatio 1,02 miliona kazali su iz PU.

ODT duguje dva miliona i PU je, shodno Zakonu o poreskoj administraciji, preduzela mjere prinudne naplate na iznos od 1,83 miliona u oktobru prošle godine i još 316, 27 hiljada u februaru ove godine.

„ODT u kontinuitetu uplaćuje dospjele obaveza u granicama mogućnosti zbog poteškoća u poslovanju.Prošlegodine je uplatio 471,99 hiljada“, objasnili su iz PU.

Iz PU su dodali da su sve četiri željezničke firme u kontinuitetu predmet njihove pažnje, a ŽPCG, ŽICG i Montekargo su bila predmet inspekcijskog nadzora prošle godine 2018. godine.

Traže održivo rješenje za poslovanje

Na pitanje „Vijesti“, da li PU razmišlja o pokretanju stečaja u nekim od ovih kompanija jer se radi o dužnicima sa slabim izgledima da će vratiti dugovanja odgovoreno je da je “obezbjeđivanje prevoza željeznicom javni interes i da će sagledavanje poslovanja tih firmi biti predmet cjelovitog posmatranja nadležnih državnih institucija”.

Dodaju da je to namjera s ciljem nalaženja održivog rješenja uobičajenog u mnogim zemljama Evrope.

“Zbog činjenice da su kod željezničkih preduzeća vidljivi napori da izmire poreski dug i uspostave dinamiku redovnog servisiranja poreskih obaveza nastojaćemo da pitanje poreskog duga tih obveznika riješi primjenom ostalih dostupnih mjera naplate prije iniciranja stečaja“, zaključili su iz PU.