POJASNILI SMANJENJE STOPE NEZAPOSLENOSTI

ZZZCG: Nije brisanje, nego prestanak evidencije

1233 pregleda 4 komentar(a)
Nakon mijenjanja pravila pala nezaposlenost: Zavod, Foto: Luka Zeković
Nakon mijenjanja pravila pala nezaposlenost: Zavod, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 12.04.2019. 10:04h

Iz Zavoda za zapošljavanje saopštili su, povodom teksta “Zavod zaposlio 388, a izbrisao 4.524 ljudi”, da “nije riječ ni o kakvom brisanju ljudi iz baze podataka, već se radi o prestanku vođenja evidencije o licima koja, po zakonu, ne treba da se nalaze kod Zavoda”.

Oni navode da rade u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i da za sve nezaposlene važe ista zakonom propisana prava i obaveze.

Ta stroža pravila za “prestanak vođenja evidencije” počela su da se primjenjuju početkom 2017. godine od kada je formalno došlo do značajnog pada nezaposlenosti. Oni nijesu negirali podatke koje su “Vijesti” preuzele sa sajta Zavoda.

“U januaru ove godine je prestala da se vodi evidencija o 2.851 učesniku Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem (generacija 2018/2019). Za vrijeme trajanja programa visokoškolci nijesu na raspolaganju Zavodu za zapošljavanje, već su angažovani kod poslodavca i ne mogu se smatrati nezaposlenim licima. Pored toga Zavod je, u januaru tekuće godine, prestao da vodi evidenciju za 795 lica koja se nijesu javila na poziv Zavoda i to nejavljanje nijesu opravdali na propisan način, kao i za 372 lica koja su se samoinicijativno odjavila sa evidencije. Ovi podaci govore da se na evidenciji Zavoda i dalje nalazi određeni broj lica koja ne traže zaposlenje, već da su kod Zavoda u prethodnom periodu bila dominantno zbog zdravstvenog osiguranja, a to pravo svi građani Crne Gore ostvaruju direktno kod Fonda zdravstva”, naveli su u pojasnili su iz ove institucije.

Oni naglašavaju da Zavod nije institucija koja zapošljava, već posreduje u zapošljavanju, između ponude - nezaposlenih lica i tražnje, koju kreiraju poslodavci.

“Po osnovu raznih vidova zapošljavanja u januaru je prestala da se vodi evidencija za 394 lica. Po ostalim zakonskim osnovama (penzionisanje, navršavanje 67 godina života…) prestala je da se vodi evidencija za 112 lica. Inače, od kraja 2017. godine na tržištu rada Crne Gore bilježe se pozitivni trendovi. Stopa registrovane nezaposlenosti na dan 8. 4. 2019. godine bila je 16,53%, a na isti dan prethodne godine je iznosila 19,79%. Da imamo pozitivna kretanja na tržištu rada, pored podataka Zavoda za zapošljavanje pokazuju i indikatori Monstata. Prema podacima Ankete o radnoj snazi za IV kvartala 2018. godine (posljednja objavljena anketa), koju Monstat realizuje po međunarodno priznatoj metodologiji, na tržištu rada Crne Gore imamo rast aktivnosti, rast zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti, prema podacima Monstata, je u IV kvartalu 2018. godine u odnosu na IV kvartal 2017. godine smanjena sa 17% na 16,1%. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje treba da se nalaze samo lica koja zaista traže posao i koriste servis Zavoda za brži i lakši ulazak na tržište rada. Zavod želi da sve svoje resurse, kako kadrovske, tako i finansijske, usmjeri na lica koja traže posao i da njima, kao i poslodavcima i ostalim akterima na tržištu rada bude kvalitetan servis”, naveli su u dopisu iz Zavoda koji je potpisao pomoćnik direktora, Goran Bubanja.

Preporučujemo za Vas