Vlada pet godina nema budžetskog inspektora

U Ministarstvu finansija, kojim rukovodi ministar Darko Radunović, nemaju odgovor na pitanje koji su razlozi zbog kojih nema zainteresovanih kandidata za to radno mjesto za koje je u prethodnom periodu raspisano više oglasa koji nije uspjeli
473 pregleda 0 komentar(a)
Niko neće mjesto budžetskog inspektora, Foto: Luka Zeković
Niko neće mjesto budžetskog inspektora, Foto: Luka Zeković

Iako je pozicija budžetskog inspektora ustanovljena 2014. godine u Ministarstvu finansija još nema zaposlenog čiji je zadatak da kontroliše zakonitost i to da se namjenski koristi novac potrošačkih jedinica, opština i drugih subjekata javnog sektora.

U Ministarstvu finansija, kojim rukovodi ministar Darko Radunović, nemaju odgovor na pitanje koji su razlozi zbog kojih nema zainteresovanih kandidata za to radno mjesto za koje je u prethodnom periodu raspisano više oglasa koji nije uspjeli.

“Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija predviđeno je formiranje Odjeljenja za budžetsku inspekciju u kome je sistematizovano mjesto glavnog budžetskog inspektora i tri inspektora”. Pozicija glavnog budžetskog inspektora trenutno je nepopunjena i pored toga što je, u prethodnom periodu u više navrata, bila sprovođena procedura popune ovog radnog mjesta”, kazali su “Vijestima” u Ministarstvu finansija.

Kako su dodali, u dijelu uticaja koji nepopunjavanje tog radnog mjesta ima na javne finansije, može se reći da je sistem javnih finansija Crne Gore stabilan “imajući u vidu efekte mjera fiskalne konsolidacije koja je sprovedena u prethodnom periodu, a čemu svjedoče i ocjene relevantnih međunarodnih institucija”.

“I pored toga, održivost sistema javnih finansija kroz jačanje fiskalne discipline i unapređenje nadzora nad zakonitim korišćenjem budžetskih sredstava, ostaje strateško opredjeljenje Vlade Crne Gore, te će shodno tome, Ministarstvo finansija intenzivirati napore kako bi budžetska inspekcija bila formirana, kadrovski ojačana i funkcionisala u punom kapacitetu u narednom periodu”, kazali su u Ministarstvu finansija.

Iz tog resora podsjećaju da je zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao osnovnim zakonom kojim se reguliše budžetski sistem Crne Gore, utvrđeno da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu istog vrši Ministarstvo finansija, te da poslove inspekcijskog nadzora vrši budžetski inspektor u skladu sa ovim zakonom i zakonom koji se uređuje inspekcijski nadzor.

Zakonom je definisano da inspekcijski nadzor obuhvata kontrolu računovodstvenih, finansijskih i drugih poslovnih dokumenata subjekta nadzora. U vršenju inspekcijskog nadzora, budžetski inspektor ima ovlašćenje da o uočenim nepravilnostima pokrene prekršajni postupak u skladu sa zakonom kojim se uređuje prekršajni postupak.

Uprava za kadrove je za potrebe Ministarstva finansija u više navrata raspisivala oglas za popunjavanje mjesta budžetskog inspektora, ali nije bilo prijavljenih kandidata.

Uprava za kadrove je 26. jula 2017. godine objavila interni oglas unutar državnog organa za popunu tog radnog mjesta na period od sedam godina, na koji nije bilo prijavljenih kandidata.

Interni oglas između državnih organa za to radno mjesto raspisan je 8. septembra iste godine i takođe nije bilo prijavljenih kandidata, nakon čega je 19. oktobra 2017. godine raspisan javni oglas, bez prijavljenih kandidata.

Državna preduzeća krše zakon o zaradama

U nadležnosti bužetske inspekcije je i nadzor nad primjenom zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru čije odredbe, kako su “Vijesti” ranije pisale, ne poštuju preduzeća u većinskom državnom vlasništvu koja su imala zakonsku obavezu da smanje zarade za 10 procenata u prvoj, odnosno pet u drugoj godini, ako su negativno poslovala u prethodnoj.

Podaci do kojih su “Vijesti” došle u istraživanju je da većina preduzeća nije ispoštovala tu zakonsku odredbu.