MINISTARSTVO EKONOMIJE:

"Energetski pasoš biće obavezan za sve nove zgrade, kao i za postojeće koje se rekonstruišu, prodaju ili daju u zakup"

Generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu, Marko Radulović, rekao je agenciji Mina-business da su preduslovi za dobijanje energetskih pasoša, odnosno primjenu sertfikovanja zgrada, izrada nacionalnog inventara zgrada i razvoj softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada
968 pregleda 1 komentar(a)
Radulović, Foto: Https://twitter.com/MinEkCG?lang=mr
Radulović, Foto: Https://twitter.com/MinEkCG?lang=mr
Ažurirano: 22.05.2019. 16:00h

Energetski pasoš, odnosno sertifikat, koji će početi da se primjenjuje od sredine naredne godine, biće obavezan za sve nove zgrade, kao i postojeće koje se rekonstruišu, prodaju ili daju u zakup, saopštili su predstavnici Ministarstva ekonomije.

Generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu, Marko Radulović, rekao je agenciji Mina-business da su preduslovi za dobijanje energetskih pasoša, odnosno primjenu sertfikovanja zgrada, izrada nacionalnog inventara zgrada i razvoj softvera za proračun energetskih karakteristika zgrada.

„Realizacija inventara zgrada i softvera se za sada realizuje u skladu sa planiranom dinamikom. Rok je kraj ove godine“, rekao je Radulović.

Ministarstvo će, kako je najavio, nakon isporuke softvera za sertifikovanje zgrada organizovati obuku za korišćenje novog softvera.

„Takođe, važeća regulativa koja se odnosi na sertifikovanje energetskih karakteristika zgrada biće dopunjena i izmijenjena u skladu sa zaključcima i rezultatima dobijenim tokom razvoja softvera i inventara zgrada“, naveo je Radulović.

U Ministarstvu očekuju da će obuka stručnih osoba za korišćenje novog softvera i dopuna postojeće regulative biti realizovane u prvoj polovini naredne godine, nakon čega će proces sertifikovanja zgrada početi u praksi.

Radulović je objasnio da će energetski pasoš dati odgovor na pitanje Koliko troši moja kuća ili stan.

„Pored seta podataka koji su definisani Zakonom o efikasnom korištenju energije, energetski pasoš će sadržati grafički prikazanu energetsku klasu objekta koja će veoma jasno kazati građanima koliko je energetski efikasna njegova kuća ili stan“, saopštio je Radulović.

Prema njegovim riječima, veoma važan podatak koji se nalazi pored energetske klase objekta jesu preporuke odnosno mjere koje treba da se primjene na objektu kako bi se povećala njihova energetska klasa.

„Energetska klasa zgrаde se određuje nа osnovu podаtkа o potrošnji energije nа godišnjem nivou, prorаčunаte u sklаdu sа propisom kojim se uređuju energetske karakteristike zgrаdа. Na osnovu toga zgrade se svrstavaju u energetske klase, od A+ sa najmanjom, do G sa najvećom potrošnjom energije“, objasnio je Radulović.

On je kazao da je postojanje energetskog sertifikata, kao dokumenta koji svjedoči o energetskoj efikasnosti zgrade, važno za sve zainteresovane strane vezane za taj objekat.

„Za vlasnika objekta energetski sertifikat ukazuje na moguća unaprjeđenja energetske efikasnosti u zgradi, što za krajnji ishod ima nižu potrošnju energije. Za kupce ili zakupce objekta energetski sertifikat pruža informaciju o potencijalnim troškovima električne ili toplotne energije“, rekao je Radulović.

Kako je naveo, na sličan način kao i kod kupovine automobila, gdje deklarisana potrošnja goriva služi kao referentna vrijednost za upoređivanje i predstavlja jedan od ključnih parametara pri izboru, tako će i informacija o energetskoj klasi, odnosno potrošnji energije koja je sadržana u energetskom pasošu, budućem kupcu odnosno zakupcu objekta služiti za procjenu budućih troškova korišćenja objekta.

„Važno je napomenuti da je prikazani podatak o potrošnji energije na godišnjem nivou izračunat pri standardizovanoj upotrebi zgrade. Stoga stvarna potrošnja u zgradi može odstupati od vrijednosti prikazane u sertifikatu usljed različitog načina korišćenja zgrade ili usled nepovoljnijih vremenskih uslova“, dodao je Radulović.

Radulović je saopštio da će energetski sertifikat biti obavezan za sve nove zgrade, kao i postojeće zgrade koje se rekonstruišu, prodaju ili daju u zakup.

Pored investitora koji grade, odnosno rekonstruišu zgrade, kao i vlasnika koji prodaju ili daju u zakup zgrade ili djelove zgrada, energetski sertifikat će biti u obavezi da pribave i organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave i javne službe čiji je osnivač država, odnosno lokalna samouprava za objekte u državnoj svojini kojima upravljaju, kao i vlasnici zgrada koje su u funkciji okupljanja većeg broja ljudi, kao što su hoteli, pozorišta, bioskopske, sportske i izložbene dvorane, tržni centri.

„Postoje i zgrade koje će biti izuzete od obaveze sertfikovanja, kao što su nove i postojeće zgrade koje imaju korisnu površinu manju od 50 metara kvadratnih, zgrade koje su pod zaštitom, vjerski objekti, privremene zgrade u okviru gradilišta, skladišta, radionice, proizvodne hale“, precizirao je Radulović.

Na pitanje šta se želi postići uvođenjem energetskih pasoša, Radulović je odgovorio da je osnovna svrha energetskog sertifikata pružanje informacija o potrošnji energije i energetskoj klasi, čime se omogućava vlasnicima i korisnicima zgrada uvid u kvalitet zgrade sa stanovišta potrošnje energije i budućih troškova korišćenja, kao i poređenje sa zgradama koje pripadaju istom tipu objekata.

„Energetski sertifikat sadrži i dio koji sugeriše na koji način energetska efikasnost objekta može biti unaprijeđena, pa samim tim potencijalnom kupcu govori o mogućim dodatnim mjerama za smanjenje potrošnje energije“, objasnio je Radulović.

Prema njegovim riječima, uvođenjem sertifikovanja zgrada stvara se jasnija slika na tržištu nekretnina o kvalitetu svake nekretnine.

„S obzirom na svoj informativni karakter, energetski sertifikat se može iskoristiti kao mehanizam za procjenu kvaliteta gradnje i uticati na cijenu nekretnine, odnosno njenu tržišnu konkurentnost“, dodao je Radulović.

Tako se u slučaju objekata sa visokom energetskom efikasnošću zna da postoje bitne uštede u toku korišćenja objekta, pa samim tim i cijena takvih objekata na tržištu nekretnina može biti veća.

Radulović je rekao da pozitivan efekat sertifikovanja zgrada predstavlja i korišćenje kvalitetnijih materijala i proizvoda u cilju poboljšanja toplotnih karakteristika omotača zgrade i tehničkih sistema, a samim tim postizanja veće energetske klase zgrade.

„Ono što je važno je da će se sredstva koja su dodatno uložena u kupovinu energetski efikasnijeg nekretnine kroz nekoliko godina korišćenja vratiti kroz manju potrošnju energije“, zaključio je Radulović.

Preporučujemo za Vas