SAVJET ZA KONKURENTNOST

Od 1. januara 2020. on-line poreski nadzor

Premijer i predsjednik Savjeta, Duško Marković kazao je da "zakon doprinosi i unapređenju poslovne etike kao vrijednosti društva demokratije i ekonomskih sloboda"
5277 pregleda 3 komentar(a)
Sa sjednice Savjeta, Foto: Gov.me
Sa sjednice Savjeta, Foto: Gov.me

Savjet za konkurentnost podržao je Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Kako je saopšteno iz Vlade, od 1. januara 2020. uvodi se on-line poreski nadzor.

Premijer i predsjednik Savjeta, Duško Marković kazao je da "zakon doprinosi i unapređenju poslovne etike kao vrijednosti društva demokratije i ekonomskih sloboda"

"Zakonom se uređuju postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, sadržaj fiskalnog računa, određuju obveznici fiskalizacije i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju koja bi trebalo da bude u primjeni od 1. januara 2020. godine. Sistem elektronske fiskalizacije, koji treba da zamijeni postojeći zastarjeli sistem fiskalnih kasa, omogućava interakciju poreskog organa, poreskih obveznika i građana i to kroz prijenos i praćenje podataka u realnom vremenu odnosno kroz efikasnu kontrolu transakcija", saopšteno je nakon sjednice Savjeta.

U raspravi je, kako se dodaje, ukazano da slične sisteme koriste brojne države u okruženju i inostranstvu te da su "u svakoj od država nakon modernizacije registrovani značajni efekti u vidu uvećanih i pravovremenih poreskih prihoda, smanjenja neformalne ekonomije i povećanja transparentnosti, a na srednji rok i smanjenju poreske administracije".

Marković je ocijenio da je riječ o transformacionom projektu koji, pored direktnog uticaja na poresku disciplinu, doprinosi i promjeni svijesti i standarda i unapređenju poslovne etike kao jedne od temeljnih vrijednosti društva demokratije i ekonomskih sloboda.

"Savjet je razmotrio Dokument Savjeta stranih investitora Crne Gore o izazovima u poslovanju u oblasti vladavine prava, sa izjašnjenjem resornih institucija koji se odnosi na kompanije Jugopetrol (problemi u vezi sa poreskim postupcima), Karanović/Partners (generalne primjedbe), NLB Banka (generalne primjedbe), Terna Crna Gora (generalne primjedbe), Addiko banka (postupak inspekcijskiog nadzora), Porto Montenegro (Okončani sudsku spor o prodaji nepokretnosti) Port of Adria (kršenje ekskluzivnog prava pretovara kontejnera), Crnogorski telekom (regulacija cijena roaminga), Telenor (poreski postupak poreza na dodatu vrijednost na prodaju telefona ispod tržišne cijene odnosno pod povlašćenim cijenama), Delta City (zahtjev za izuzećem iz nacrta Zakona o radu koji predviđa neradnu nedjelju) I Ocean Montenegro (očuvanje pravne predvidivosti i zaštite javnog interesa u slučaju prijedloga za usvajanje Koncesionog akta za pružanje lučkih usluga u Luci Bar). U svim slučajevima usvojene su preporuke nadležnih resornih institucija".

Savjet je, kako je saopšteno, usvojio Izjašnjenje resornih institucija na preporuke iz Bijele knjige 2018. koja je predstavljana na V sjednici Savjeta.

"U okviru Bijele knjige identifikovana je 41 preporuka državnim institucijama, a Savjet je prihvatio 17 preporuka. Usvojen je Izvještaj o uključenosti privatnog sektora u proces izrade zakona za period januar – maj 2019. koji predstavlja informaciju resornih ministarstava o javnim raspravama i drugim oblicima uključivanja predstavnika privatnog sektora u proces donošenja propisa, i to u njegovoj ranoj fazi. Savjet je preporučio resornim ministarstvima da ažurno i bez izuzetaka obavljaju konsultacije sa privredom prilikom izrade zakona koji imaju uticaj na poslovni ambijent", navodi se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas