USVOJEN PREDLOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA ZA 2018. GODINU

Vlada se lani zadužila 1,1 milijardu, a vratila 719 miliona duga

Bruto zarade za javni sektor u 2018. iznosile 459 miliona ili 14 miliona više nego godinu ranije
1264 pregleda 2 komentar(a)
“Vijesti” objavljuju fotografije članova Vlade sa početka mandata jer Biro zabranjuje fotografisanje, Foto: Savo Prelević
“Vijesti” objavljuju fotografije članova Vlade sa početka mandata jer Biro zabranjuje fotografisanje, Foto: Savo Prelević

Vlada se prošle godine zadužila za milijardu i 123 miliona eura, odnosno 384 miliona više od plana. Od tog iznosa za otplatu ranijih dugova potrošeno je 719 miliona eura iako je plan bio 542 miliona. Dio je izdvojen za kapitalni budžet koji je iznosio 391 milion eura i bio je veći za tri miliona od plana. Dio zaduženja od 204 miliona ostao je u državnim depozitima, navedeno je u predlogu završnog računa budžeta Crne Gore za 2018. kojeg je Vlada juče usvojila.

Za bruto zarade zaposlenih u javnom sektoru lani je potrošeno 459 miliona eura ili 14 miliona više nego godinu ranije. Vlada je u planu budžeta za prošlu godinu navela da je za bruto zarade u javnom sektoru planirala da potroši 465 miliona eura, pa se sada formalno može pohvaliti da je potrošila manje. Činjenica je da ova stavka raste iz godine u godinu zbog povećanja državne administracije, uprkos planovima za njeno smanjenje. Iz Vlade su se nakon sjednice hvalili smanjenje gotovinskog deficita.

„Gotovinski deficit budžeta za 2018. godinu iznosi 168,9 miliona i čini 3,65% BDP-a, a za 67,96 miliona eura je manji u odnosu na 2017. godinu ili 28,7%. Ukoliko se budžetska potrošnja umanji za izdatke za razvojne projekte, ostvaren je gotovinski suficit od 152,83 miliona ili 3,3% BDP-a, što ukazuje da su tekući izdaci finansirani iz tekućih prihoda, čime je ispunjen i jedan od glavnih ciljeva definisanih fiskalnom strategijom. Suficit tekućeg budžeta za 2018. godinu veći je 198,21% u odnosu na prošlogodišnji, ili nominalno za 101,81 milion eura“, saopštio je nakon sjednice direktor Direktorata za državni trezor Dragan Darmanović.

Budžetska potrošnja u 2018. godini iznosila je 1,9 milijardi eura i veća je 6,2 % u odnosu na prethodnu godinu i 0,78 % u odnosu na planirani iznos. Kapitalni izdaci u 2018. godini iznosili su 390,98 miliona i veći su za 35,81 % u odnosu na prethodnu godinu zbog, kako su naveli, intenziviranja gradnje dionice autoputa Bar - Boljare.

„Državni dug Crne Gore na dan 31. 12. 2018. godine iznosi 3,15 milijardi eura ili 68,26% BDP-a i sastoji se od spoljnjeg duga koji iznosi 2,76 milijardi i unutrašnjeg duga od 392 miliona“, kazao je Darmanović, navodeći da su ukupni depoziti države na kraju prošle godine iznosili 276 miliona eura..

Vlada je juče usvojila predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda, koji je ranije podržao Savjet za konkuretnost a kome se protivi dio poslovne zajednice. Iz Vlade su saopštili da će se ovaj zakon primjenjivati od 1. januara 2020. godine, i da će biti ključno normativno rješenje u oblasti borbe protiv neformalne ekonomije. On treba da zamjeni sadašnji, kako su naveli, zastarjeli sistem fiskalnih kasa.

“Ciljevi donošenja novog zakona su, među ostalim, efikasna kontrola transakcija i isporuka proizvoda i usluga, postepeno smanjivanje poreske administracije i stvaranje uslova za efikasno upravljanje poreskim kontrolama i postupcima prinudne naplate korišćenjem egzaktnih podataka o poslovanju poreskih obveznika”, saopštili su iz Vlade. Usvojen je izvještaj o zimskoj turističkoj sezonu prema kojem je Crnu Goru u periodu decembar-mart posjetilo 153 hiljade turista koji su ostvarili 296 hiljada noćenja, odnosno turisti su se prosječno zadržavali manje od dva dana.

Odlukom je utvrđen javni interes za eksproprijaciji više lokacija u Trebješici i Mateševu potrebnih za projekat vodosnabdijevanja buduće auto-puta. Za potrebe auto-puta utvrđen je javni interes i na više lokacija u Rogamima i Zlatici. Postupak procjene i eksproprijacije obaviće Uprava za nekretnine.

Iz Vlade ni juče nije dozvoljeno fotoreporterima “Vijesti” da fotografišu početak sjednice Vlade, već su sada mejlom obavijestili da se mogu koristiti snimci Vladine Službe za odnose sa javnošću. Praksa u prethodnim vladama je bila da mediji zabilježe početak sjednice, kao i na početku mandata aktuelne Vlade, a mediji nijesu dužni da prenose tuđe fotografije.

Pomoć rezervista u poplavama, požarima...

Predlog izmjena i dopuna Zakona o odbrani omogućiće angažovanje rezervista Vojske Crne Gore u miru, kad to potrebe službe zahtijevaju,

“U slučaju reagovanja na požare, poplave i slično, bez proglašenja ratnog ili vanrednog stanja”, kazao je ministar odbrane Predrag Bošković na konferenciji poslije sjednice Vlade.

Bošković je dodao da je tim predlogom propisano da Savjet za odbranu i bezbjednost donosi odluku o upotrebi jedinica Vojske u sprovođenju zadataka koji se odnose na podršku prilikom prirodnih i vještački izazvanih katastrofa i drugih nesreća, kao i na doprinos unutrašnjoj bezbjednosti u miru u okviru misije Vojske za podršku drugim institucijama.

Preporučujemo za Vas