SPECIJALNO TUŽILAŠTVO:

Odbačena krivična prijava za dokapitalizaciju EPCG

SDT je krivičnu prijavu odbacio, jer ne postoji osnovana sumnja da su prijavljeni izvršili krivično djelo za koje su prijavljeni, niti neko drugo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti
317 pregleda 0 komentar(a)
EPCG, Foto: Ivan Petrušić
EPCG, Foto: Ivan Petrušić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg premijera Mila Đukanovića, nekadašnjeg vicepremijera Vujice Lazovića i NN lica, zbog zloupotrebe službenog položaja u postupku dokapitalizacije Elektroprivrede (EPCG), sprovedene 2009. godine.

SDT je krivičnu prijavu, koju su krajem marta podnijeli predsjednik Partije penzionera, invalida i restitucije (PIR), Momo Joksimović i njen počasni predsjednik Marko Kampe, odbacio, jer ne postoji osnovana sumnja da su prijavljeni izvršili krivično djelo za koje su prijavljeni, niti neko drugo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Krivičnom prijavom je predstavljeno da su prijavljeni u postupku privatizacije i dokapitalizacije EPCG pričinili direktnu štetu budžetu Crne Gore i građanima u milionskim iznosima, odnosno više od 30 miliona EUR, izborom italijsnske kompanije A2A za strateškog partnera.

U prijavi se navodi da A2A nije ispunjavala uslove tendera, a ponudila je investicije od 430 miliona eura i plaćanje akcija po cijeni od 8,4 eura.

Šteta je, kako su naveli podnosioci krivične prijave, pričinjena i odbijanjem grčkog konzorcijuma PPC i GEOH, koji je ponudio cijenu od 11,1 eura po akciji i dvije milijarde bankarskih investicionih garancija.

"SDT je u postupku izviđaja utvrdilo da je 2. februara 2009. godine, u dnevnim listovima Pobjeda, Vijesti i Dan, objavljen javni poziv za učešće na tenderu za prodaju 11,46 miliona postojećih akcija u vlasništvu države i sticanja prava na upis 11,46 miliona novoizdatih akcija EPCG”, navodi se u saopštenju.

U predviđenom roku su dostavljene četiri ponude - ruske komanije I.R.U, norveške N-T.E, italijanske A2A i grčkog konzorcijum PPC i GEOH.

"Komisija je utvrdila da ponude I.R.U. i N. – T.E. ne ispunjavaju uslove, zbog čega su odbačene, dok je za preostale dvije ponude utvrđeno da su formalno ispravne i da sadrže potrebna dokumenta. Od njih je traženo da dostave razjašenjenje u formi izjave kojom bi se razjasnile ponude u pogledu izmjena i komentara na transakcionu dokumentaciju i stvorile formalne pretpostavke za efikasno povlačenje bankarske garancije ukoliko ne potpišu transakciona dokumenta”, objasnili su iz SDT-a.

Utvrđeno je i da je A2A blagovremeno dostavila izjavu u skladu sa zahtjevom Komisije, dok je konzorcijum PPC i GEOH dostavio pismo sa pojašnjenjima koje nije bilo u skladu sa uslovima i zahtjevima, ni u skladu sa zakonima Crne Gore.

"Pismo nije bilo u skladu sa uslovima, jer je zahtijevana obaveza države da obezbijedi ponuđaču dobijanje dozvole za proizvodnju za termocentralu od oko 650 megavati (MW) u širem regionu Pljevalja, kao i za eksploataciju rude lignita u Maoču i pravo izgradnje kapaciteta i iskorišćavanja, za što u pozitivnim propisima države Crne Gore ne postoji mogućnost davanja koncesije u postupku privatizacije”, dodali su iz SDT-a.

Konzorcijum je zahtijevao zamrzavanje opštinskih poreza, odnosno dažbina ili preuzimanje obaveze da se to učini, kao i da se tarifa krajnjim potrošačima na pogodan način uskladi tako da povraćaj od tržišnih i regulisanih aktivnosti konvertira sa razumnim povraćajem, što nije u skladu sa zakonima Crne Gore.

Utvrđeno je i da je Vlada, u ime države, zaključila sa A2A ugovore o kupoprodaji i upisu akcija, akcionarski i ugovor o upravljanju u vezi sa prodajom dionica i dokapitalizacijom EPCG.

"U skladu sa odredbama EPCG ugovora, preduzeću A2A povjerena su upravljačka prava u EPCG”, rekli su iz SDT-a.

U odnosu na kompaniju A2A utvrđeno je da je nastala kroz restruktuiranje, odnosno statusnu promjenu spajanja italijanskih kompanija AEM, ASM i AMSA Holding, tako što su se ASM i AMSA Holding pripojili preduzeću AEM.

"Tada je AEM promijenilo naziv u A2A, a čitav proces odvijao se krajem 2007. godine, dok je zvanično registrovan 1. januara 2008. godine. Tada se dotadašnja kompanija AEM prvi put pojavljuje pod nazivom A2A, a u slučaju restruktuiranja postoji pravno sljedbeništvo između preduzeća koja su u učestvovala”, dodaje se u SDT-u.

S tim u vezi, kako su rekli iz SDT-a, neosnovani su navodi iz krivične prijave da A2A nije postojala 2007. godine i da ne posjeduje završni račun za tu godinu, zbog čega njena ponuda nije mogla biti prihvaćena.

“U izviđaju je utvrđeno da je ponuda konzorcijuma PPC i GEOH bila uslovna, protivna važećim propisima države, zbog čega je odbijena. Za ponudu A2A, koja je prihvaćena, ne stoje navodi iz krivične prijave da kompanija nije posjedovala završni račun za 2007. godinu, jer se on nije tražio javnim pozivom, već za 2008, s obzirom na to da je javni poziv objavljen u februaru 2009. godine”, precizira se u saopštenju.

SDT je iz tih razloga utvdilo da ne postoji osnovana sumnja da su prijavljeni i druga NN u postupku prodaje dijela postojećih akcija i dokapitalizacije EPCG u toku 2009. godine izvršili krivično djelo za koje se prijavljuju, niti neko drugo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.