DAMJANOVIĆ TRAŽIO OD VDT-A

Stanković da se izjasni o nestala 22 miliona

Stečajni upravnik Atlas banke ne da dokumentaciju o umanjenju depozita
4333 pregleda 2 komentar(a)
Da li bi bilo ometanja istrage:Stanković, Foto: Boris Pejović
Da li bi bilo ometanja istrage:Stanković, Foto: Boris Pejović

Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović tražio je od Vrhovnog državnog tužioca (VDT) Ivice Stankovića da ga informiše o tome da li su opravdane tvrdnje stečajnog upravnika Atlas banke Mirka Radonjića da ne može Damjanoviću dostaviti dokumentaciju koja se odnosi na zatvaranje kredita jednih klijenata Atlas banke depozitima drugih klijenta zbog toga što se vodi više krivičnih i istražnih postupaka zbog događaja u Altlas banci.

Privremena uprava Atlas banke je umanjila depozite banke za 21,8 miliona eura tako što je kredite jednih klijenata zatvarala depozitima drugih.

Radonjić je informisao Damjanovića da ako bi mu dostavio dokumentaciju to bi “moglo biti okarakterisano kao krivično djelo ometanja pravde iz člana 396a Krivičnog zakonika”.

“Imajući u vidu da stečajni upravnik predmet koji je SDT tužilaštvo formiralo karakteriše kao “određena dešavanja tokom trajanja privremene uprave”, potrebno mi je da me obavijestitite, shodno Poslovniku parlamenta, da li su razlozi na koje se poziva Radonjić, a tiču se ‘ometanja pravde’, takvog karaktera da se traženi podaci bez saglasnosti SDT-a ne mogu dostaviti”, naveo je u dopisu Stankoviću poslanik koji je dostavio VDT-u kopiju odgovora stečajnog upravnika.

Damjanović je prethodno tražio podatke od guvernera Centralne banke (CBCG) Radoja Žugića koji tvrdi da CBCG nema podatke o umanenju depozita za 21,8 miliona i nije naveo da transakcije zatvaranja kredita depozitima imaju zakonski osnov. Stanković je obavijestio Damjanovića početkom maja da je SDT formirao predmet o umanjenju depozita banke i da je u fazi izviđaja.

Zakonom o bankama (član 125, stav 5) definisano je da “u toku trajanja moratorijuma privremeni upravnik obustavlja sva plaćanja, izuzev plaćanja po osnovu potraživanja koja se odnose na zarade i druga lična primanja povjerilaca banke, naknade štete nastale po život i zdravlje i tekućih troškova koji su neophodni za redovno funkcionisanje banke”. “Izuzetno od stava 5 ovog člana, CBCG može tokom trajanja moratorijuma, na predlog privremenog upravnika, odobriti isplatu depozita do visine garantovanih depozita i samo licima koja imaju pravo na isplatu garantovanih depozita u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita depozita”, piše u Zakonu o banakama koji ne poznaje mogućnost da se depozitima jednih klijenata zatvaraju krediti drugih klijenata.

Preporučujemo za Vas