Izabran novi bord Luke Bar

Shodno Predlogu Vlade Crne Gore, predstavnici državnog kapitala u Odboru su Vojin Žugić, Vladan Radonjić, Nedžib Ibrišimović i Biljana Jakić, koji su i do sada bili u lučkom Bordu, a ispred manjinskih akcionara, član Odbora je Milivoje Knežević
4364 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice skupštine akcionara
Sa sjednice skupštine akcionara

Na današnjoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara AD Luka Bar izabran je novi Odbor direktora.

Shodno Predlogu Vlade Crne Gore, predstavnici državnog kapitala u Odboru su Vojin Žugić, Vladan Radonjić, Nedžib Ibrišimović i Biljana Jakić, koji su i do sada bili u lučkom Bordu, a ispred manjinskih akcionara, član Odbora je Milivoje Knežević.

"Pored izbora članova Odbora direktora, usvojeni su Finansijski iskazi i Izvještaj o poslovanju za 2018. sa Izvještajem revizora, kao i Informacija o procjeni vrijednosti imovine, obaveza i kapitala Luka Bar AD. Skupština akcionara je podržala i Predlog izmjena i dopuna Statuta Društva. Reviziju poslovnih rezultata Društva za 2019, kako je odlučila Skupština akcionara, obaviće revizorsko društvo DOO Reviko iz Podgorice", navodi se u saopštenju za medije iz Luke Bar.

Bonus video: