REVIZIJA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

DRI: Pozitivno mišljenje na izvještaj i poslovanje Fonda rada

Kako se navodi u izvještaju revizije, budžet Fonda rada za prošlu godinu iznosio je 2,08 miliona eura
356 pregleda 0 komentar(a)
Državna revizorska institucija
Državna revizorska institucija
Ažurirano: 25.06.2019. 12:37h

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj i pravilnost poslovanja Fonda rada za prošlu godinu.

„Finansijskom revizijom godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda rada za prošlu godinu, utvrđeno je da su finansijski izvještaji u materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po svim značajnim pitanjima ne sadrže materijalne greške“, navodi se u saopštenju DRI.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da su poslovne aktivnosti, koje se prije svega odnose na procedure i pravila donošenja odluka, u potpunosti usklađene sa zakonskim, opštim i podzakonskim propisima koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju.

Kako se navodi u izvještaju revizije, budžet Fonda rada za prošlu godinu iznosio je 2,08 miliona eura.

„Rebalansom je umanjen za 110 hiljada eura. Preusmjeravanjem je izvršeno povećanje za 7,5 hiljada eura, a umanjenje je izvršeno u iznosu od 158 hiljada eura i iznosi 1,82 miliona eura“, navodi se u izvještaju.

Budžet je realizovan u iznosu od 1,48 miliona eura ili 81,54 odsto tekućeg budžeta, od čega je za poziciju 42-Transferi za socijalnu zaštitu isplaćen iznos od 1,25 miliona eura za isplatu potraživanja zaposlenih usljed pokretanja stečaja kod poslodavca.

Izdaci za rad Fonda u iznosu od 237,48 hiljada eura finansirani su iz opštih prihoda.

Preporučujemo za Vas