VLADA MORA DA POČNE OTPUŠTANJE RADNIKA U JANVOM SEKTORU

Rebalans i zbog pada garancija i "ušteda" na auto-putu (INFOGRAFIKA)

Rast prihoda kod većine poreza, ali se nastavlja pad prihoda od akciza. Od igara na sreću manje 7,6 miliona. Zbog rasta minimalca povećane naknade za nezaposlene
4871 pregleda 12 komentar(a)
Najviše ušteđeno na gradnji auto-puta jer se radilo manje od očekivanog: Sjednica Vlade, Foto: Luka Zeković
Najviše ušteđeno na gradnji auto-puta jer se radilo manje od očekivanog: Sjednica Vlade, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 12.07.2019. 09:09h

Razlozi za rebalans državnih finansija za ovu godinu nijesu samo potreba Vlade da se zaduži za još 500 miliona eura i veći troškovi za ljekove od deset miliona, već i to što je država kao žirant platila 9,4 miliona za Atlas i IBM banku Duška Kneževića i to što će platiti 25 miliona eura manje za auto put jer su sporiji radovi.

Uz to, Vlada konačno mora da počne otpuštanje radnika u javnom sektoru pa je za otpremnine predvidjela 1,5 miliona eura. Zbog minimalne zarade, predlogom rebalansa, o kojem će se Skupština izjasniti do kraja jula, povećavaju se i naknade za nezaposlene sa 12 na 14 miliona. Predviđena je i kupovina nekretnina od tri miliona.

Ministar finansija Darko Radunović kazao je da je rebalans urađen zbog povećanja minimalne zarade i smanjenja doprinosa na poreska opterećenja privrede, stvaranja preduslova za refinansiranje postojećeg duga, unapređenja zdravstvene zaštite i povećanja naknada po osnovu nezaposlenosti.

“Rebalansom želimo da stvorimo pravni osnov za moguću emisiju državnih obveznica i realizaciju kreditnog aranžmana u iznosu do 500 miliona eura na domaćem i međunarodnom tržištu. Efekti ovog aranžmana bi stvorili povoljnije uslove za refinansiranje duga i smanjenje troškova servisiranja javnog duga koji dospijeva na naplatu u martu naredne godine”, naveo je Radunović novinarima juče nakon sjednice Vlade na kojoj je utvrđen predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta.

On je kazao da je naredene godine moguće povećanje kamatnih stopa na stranom tržištu, pa je sada povoljnija situacija da se država zaduži za dodatnih 500 miliona kako bi tim novcem vratili stari dug od 500 miliona koji dospijeva na naplatu u martu. Ministar je dodao da ne očekuje da će se od tih 500 miliona trošiti neki dio u ovoj godini i da to zaduženje nema veze sa izbornom 2020. godinom. On očekuje i da neće biti drugog rebalansa ove godine, ali i da će ga predložiti ako okolnosti to budu zahtijevale.

“Sprovođenje mjera na daljem unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite građana, potreba obezbjeđivanja dodatnih sredstava za naknade po osnovu nezaposlenosti usljed njihovog povećanja zbog povećanja minimalne zarade, kao i opredjeljivanja dodatnih sredstava za subvencije zarade u okviru pofesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom su uticale na izmjene zakona o budžetu za 2019. godinu“, naveo je Radunović.

Smanjeni su izdaci za auto-put za 25 miliona eura na predlog Ministarstva saobrćaja koje je procijenilo da se cjelokupni iznos planiran u ovoj godini neće potrošiti. Time neće biti ugrožena dinamika izvođenja radova na auto-putu po procjeni Ministarstva saobraćaja, kazao je Radunović

To će, kako je precizirao, uticati na promjene na rashodnoj strani za ukupno 14 miliona eura. Od toga 10 miliona eura za potrebe zdravstvenog sistema zbog povećane potrošnje ljekova do koje je došlo zbog veće dostupnosti ljekova, kao i četiri miliona za Zavod za zapošljavanje zbog uvećanja izdvajanja za nadoknade nezaposlenim licima i povećanja subvencija za zapošljavanje lica sa inavliditetom.

“Na rashode su uticale i predložene promjene koje se odnose na povećanje imovine u vlasništvu države za tri miliona, kao i usklađivanja strukture potrošnje shodno dosadašnjoj dinamici i očekivanjima do kraja godine, primarno odnoseći se na nepredvidive troškove u okviru tekuće budžetske rezerve u iznosu od pet miliona eura”, kazao je Radunović.

Ministar je precizirao i da će se obezbijediti 1,5 milion eura za optimizaciju javne uprave, kao i dvije državne garancije za realizaciju kapitalnih projekata. U pitanju je garancije od tri milioan eura za potrebe Opštinu Ulcinj i od 1,2 milion za Stambenu zadrugu “Solidarno” kako bi se završila zgrada za prosvjetne radnike u Budvi.

„Predloženim izmjenama, mijenja se dakle, u određenoj mjeri struktura budžeta za ovu godinu, ali se osigurava očuvanje prethodno planiranog deficita na nivou od 2.97 odsto BDP-a. Istovremeno se stvaraju tehničke pretpostavke daljeg snaženja javnih finansija i značajno umanjenje fiskalnih rizika“, zaključio je ministar Radunović.

U rebalans je dodata rečenica da sredstva za “nepredviđene i naknadne radove” na dionici auto-puta Podgorica-Kolašin mogu biti plaćena iz kapitalnog budžeta do nivoa izvršenja. To znači da Vlada izvođaču može plaćati onako kako budu napredovali radovi, a da ta cifra može biti i veća od iznosa u budžetu. “Nepredviđeni i naknadni radovi” su i petlja Smokovac, snadbjevanje strujom i vodom, pristupni putevi, što je već prešlo iznos od 90 miliona.

Izmjenama budžeta očekuju se veći prihodi od poreza na dohodak za 7,6 miliona, od poreza na dodatu vrijednost za 5 miliona, doprinosa za PIO od 6 miliona, doprinosa za nezaposlene od 1,8 miliona i prihoda od kapitala za 7,5 miliona. U odnosu na prvu verziju budžeta država sada očekuje niže prihode od akciza za 4,7 miliona eura, od doprinosa za zdravstveno osiguranje od 5 miliona zbog smanjenja stope, kao i od naknade za igre na sreću sa 18 na 10,4 miliona eura. Smanjena je i stavka donacije, i transferi sa 51,4 na 44,4 miliona.

Višku radnika iz javne uprave do 15 bruto zarada

Zaposleni u javnoj upravi koji žele da je napuste mogu dobiti otpremnine najviše do 15 prosječnih bruto zarada, što je maksimalno oko 12 hiljada eura. Vlada je juče usvojila takvu odluku. Pomoćnik ministra finansija Bojan Paunović kazao je da takva odluka predviđa mogućnost isplate otpremnine za zaposene koji imaju minimum šest godina radnog staža od kojih poslednju godinu u javnom sektoru

“Za sporazumni prekid zaposleni može steći pravo na otpremninu u minimumu do 50 odsto mjesečne bruto plate za svaku godinu radnog staža, a iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada, pri čemu se kao prosjek uzima iznos poslednje tri bruto zarade zaposlenog. U skučaju 30 ili više godina staža otpremnina bi iznosila oko 12.000 eura”, rekao je Paunović.

Kome nedostaje manje od dvije godine za penziju može dobiti iznos do šest bruto zarada.

Ulcinju od države 50.000 za štetu, EPCG da plati za Ćehotinu

Vlada je, na predlog ministarke bez portfelja Marije Vučinović (HGI) opredijelila 50.000 eura urgentne pomoći Opštini Ulcinj, koja je pogođena jakim nevremenom.

Vučinovićeva koje je na čelu Komisije za elementarne nepogode juče je posjetila Ulcinj, a predsjednik te Opštine Ljoro Nrekić kazao joj je da se šteta procjenjuje na 1,25 miliona eura.

Ona je dodala da Štab za vanredne situacije, na čelu sa predsjednikom Opštine Ulcinj efikasno i brzo radi na saniranju štete.

Vlada je juče zaključila i da EPCG treba da plati štetu zbog trovanja Ćehotine otrovnim vodama iz TE Pljevlja.

U Mojkovcu ima olova i cinka, pokrenuće rudnik?

U Mojkovcu ima dovoljno kvalitetne rude olova, cinka i bakra za njihovu eskploataciju, navedeno je u izvještaju o završetku istraživanja i analiza ležišta „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, a Vlada je prihvatila nastavak projekta koji predviđa početak priprema za eksploataciju.

Koncesiju za istraživanje ima kompanije “North Mining” iz Podgorice, kojom kako je ranije saopštenio upravlja švajcarska kompanija “Fusion Fund”.

Nastavak projekta predviđa davanje garancije od pola miliona eura. Kompanija prema ugovoru može na 15 godina da ima minimalnu proizvodnju 250 hiljada tona rude uz godišnju naknadu od 648.425 eura.

Brskovo je rudarski centar još od 13. vijeka kada je u njemu bio rudnik i kovnica srebra. Rudnik olova i cinka otvoren je 70-tih godina prošlog vijeka i zapošljavao je 700 radnika, a zatvoren je 1993.