ZADUŽUJU SE 33 MILIOONA EURA

Vlada će izdati garanciju za rekontrukciju HE Perućica

"Vlada je prihvata garanciju u iznosu od 33 miliona eura za projekat čiji je cilj rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica kako bi joj bio produžen radni vijek, obezbjeđena visoka pogonska spremnost i povećana efikasnost"
658 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 01.08.2019. 20:02h

Vlada će izdati garanciju za Ugovor o zajmu između Njemačke razvojne banke (KfW) i Elektroprivrede (EPCG) za projekat rekonstrukcije i modernizacije hidroelektrane (HE) Perućica.

"Vlada je prihvata garanciju u iznosu od 33 miliona eura za projekat čiji je cilj rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica kako bi joj bio produžen radni vijek, obezbjeđena visoka pogonska spremnost i povećana efikasnost", saopšteno je iz Vladine Službe za odnose sa javnošću.

Vlada je danas na sjednici usvojila Informaciju o raspisivanju Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države, radi izgradnje vjetroelektrane, na lokalitetu Brajići, sa Prijedlogom tenderske dokumentacije. 

Ministarstvo ekonomije je, kako se navodi, zaduženo da objavi Javni poziv za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje vjetroelektrane, na pomenutom lokalitetu.

Vlada je usvojila informacije o realizaciji ugovora za izgradnju malih hidroelektrana na lokacijama vodotocima Kutska rijeka, Mojanska rijeka.

"Vlada je prihvatila ugovore o koncesiji kao i informacije o realizaciji ugovorâ o koncesijama na osnovu energetskih dozvola za izgradnju malih hidroelektrana Raštak i Raštak 2 na vodotoku Raštak i ovlastila ministarku ekonomije Dragicu Sekulić da ugovore potpiše“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je prihvaćen Aneks III Ugovora o Agentu registracije domena .me sa Procedurom za dodjelu domena sa premium i rezervisane liste domena, kojim se uvodi novi način dodjele premium domena, prepoznat na tržištu pod nazivom model Direktne ponude. 

Vlada je prihvatila i izmjene i dopune Liste rezervisanih imena kojima su na tu listu uvršteni domeni ocisti.me, s3.me, tuzi.org.me, komunaeulqinit.me, opstinaulcinj.me i golubovci.me.

Vlada je prihvatila Predlog Kadrovske komisije da predloži Skupštini akcionara Elektroprivrede da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora tog preduzeća, za članove novog Odbora direktora kao predstavnike državnog kapitala, izabere Samira Hodžića, Đoka Krivokapića, Ljuba Kneževića, Ranka Milovića, Vladana Radulovića i Srđana Spaića.