"I UBUDUĆE ĆE IH ANGAŽOVATI"

Radnici tuže ŽICG jer nije bilo tendera za advokate

Iz kompanije kažu da je angažovanje advokata bilo opravdano jer su spriječili gubitak spora od milion eura po osnovu radničkih tužbi
966 pregleda 0 komentar(a)
Radnici tužili kompaniju zbog obračunavanja startnog dijala zarade, Foto: Luka Zeković
Radnici tužili kompaniju zbog obračunavanja startnog dijala zarade, Foto: Luka Zeković

Članovi rukovodstva Novog sindikata Željezničke infrastrukture (ŽICG) Radojica Bulatović i Dušanka Mrkajić podnijeli u početkom juna Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u kompaniji i advokata koje su menadžeri, tvrde u prijavi, “angažovali nezakonito i protivpravno”, bez prethodno oglašenog tendera i javnog oglasa.

Iz menadžmenta ŽICG su „Vijestima“ saopštili da nijesu upoznati tom prijavom, ali i napomenuli da su angažovanjem advokata spriječili sa računa kompanije odliv novca u iznosu od oko milion eura.

Iz ŽICG nijesu odgovorili na pitanje da li je postojala njihova zakonska obaveza oglašavanja tendera u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Podnosioci krivične prijave ističu da ŽICG u radnom odnosu ima više zaposlenih, više desetina diplomiranih pravnika, a i pored toga angažovala je advokate da ih zastupa.

"Nije sporno da naše preduzeće ima pravo da angažuje advokate. Za to nije bilo potrebe, jer se radi o jednostavnim pravnim predmetima. Ali, bilo je potrebe za nečim drugim: da se tim advokatima (i ko zna još kome uz njih) da od naših radnika naplate stotine hiljada eura“, tvrde dalje u prijavi SDT-u Bulatović i Mrkajić i napominju da je za angažovanje advokata trebalo prethodno oglasiti tender, budući da je osnivač ŽICG država.

Sindikalac Bulatović tvrdi da su odgovorni u ŽICG „tajno angažovali kancelariju advokatice Vesne Raičević, iako su morali prethodno raspisati tender“.

"Imamo 25 ljudi u pravnom sektoru i pravne zastupnike sa položenim pravosudnim ispitom. Oni su zaduženi da zastupaju firmu, a ne drugi advokati“, objasnio je Bulatović.

Jedan od dva sindikata u firmi - Novi sindikat ŽICG, prema njegovim riječima, ima oko 300 članova od ukupno 860 radnika u firmi.

"Na stotinu načina su ljudi izvarani“, tvrdi Bulatović, zbog čega je veći broj zaposlenih kod Osnovnog suda tužio poslodavca radi naknade štete po osnovu prava iz radnog odnosa.

Iz menadžmenta ŽICG, u odgovoru na pitanje „Vijesti“, su kazali da su protiv te kompanije tužbe pokrenuli skoro svi zaposleni (oko 800) zbog spornog startnog dijela zarade. Da ih brani u tim slučajevima je i angažovana advokatska kancelarija Raičević, i to po Ugovoru o pružanju advokatskih usluga (broj 2219) od 25. 3. 2016., jer Sektor za pravne i opšte poslove, kako su naveli iz kompanije, “zbog obima posla uslovljenog najvećim dijelom brojnim sudskim postupcima iz perioda 2008 - 2013. nije mogao blagovremeno zastupati društvo po navedenom osnovu“.

"Budući da su u tom periodu vođeni brojni postupci po drugim osnovima (kućno dežurstvo, troškovi prevoza, naknade za nadzor, prekovremeni rad, rad u danima državnih i vjerskih praznika, godišnje odmore i drugo), te da se dešavalo da se u toku jednog dana primi po 20 tužbenih zahtjeva i da je u istom danu bilo po 6-7 ročišta, a kod činjenice da je stav društva bio da je po pitanju startnog dijela zarade tužbeni zahtjev bio neosnovan, odnosno da se obračun zarade u tom dijelu radio u skladu sa propisima kojima je bilo uređeno pitanje obračuna startnog dijela zarade, to smo cijenili opravdanim angažovanje advokatske kancelarije, kako bi blagovremeno bili dostavljeni odgovori na tužbe, a sve u cilju zaštite interesa ovog društva“, objasnili su iz ŽICG.

Angažovanje advokatske kancelarije u ovom postupku, kako zaključuju iz menadžmenta, „nije prouzrokovalo nikakve troškove za ovo društvo, a postignuti uspjeh u ovom sporu, je spriječio odliv sredstava sa računa ove kompanije u iznosu od oko jedan milion eura“.

Zaposleni ih često tuže, pa će i ubuduće angažovati advokate

U Sektoru za pravne i opšte poslove Željezničke infrastrukture su trenutno zaposlena četiri diplomirana pravnika sa položenim pravosudnim ispitom.

"Kako se svakodnevno suočavamo sa brojnim sudskim postupcima iz radnog odnosa, te kako se vrlo često pokreću i postupci koji su neosnovani ili čija vrijednost je neznatna (od 20-50 eura) a koji prouzrokuju dodatne troškove za društvo, to će ŽICG i u budućem periodu imati potrebu da angažuje eminentne advokatske kancelarije u cilju zaštite interesa kompanije i blagovremenih odgovora na podnijete tužbene zahtjeve“, napomenuli su iz ŽICG.

Iz kompanije su naveli da tokom 2018. i 2019. ovo društvo nije imalo izdataka po osnovu pravnih usluga advokata koji su angažovani.

Preporučujemo za Vas