PRIHODOVALI GOTOVO 30 ODSTO MANJE

Drastično pali prihodi Opštine Pljevlja

Po osnovu sudskih troškova Opština Pljevlja je isplatila 81.000 eura, što je za jedanaest hiljada eura više u odnosu na plan za cijelu godinu
2036 pregleda 1 komentar(a)
Zgrada opštine Pljevlja, Foto: Goran Malidžan, Goran Malidžan
Zgrada opštine Pljevlja, Foto: Goran Malidžan, Goran Malidžan

Opština Pljevlja u prvih šest mjeseci ove godine prihodovala je svega 4,89 milona eura, što je 29,7 odsto manje u odnosu na godišnji budžet planiran u iznosu do 16,5 miliona eura.

U izvještaju o ostvarenju budžeta za šest mjeseci navedeno je da je najviše novca Opština prihodovala od poreza - 2,19 miliona eura i Egalizacionog fonda - 1,6 miliona eura. Egalizacioni fond se koristi kao instrument za ujednačavanje finansijski slabijih opština.

Opština je najviše novca prihodovala od poreza na dohodak fizičkih lica, skoro million i po eura, a od poreza na nepokretnosti svega 341.000 eura, što je svega 12 odsto od godišnjeg plana.

Od naknada Opština je ukupno prihodovala 372.000 eura, od čega 105.000 eura od korišćenja mineralnih sirovina, a 117 hiljada eura od naknada za korišćenje šuma.

Opština je planirala da ove godine od naknade za šume prihoduje skoro 3,5 miliona eura, što će teško biti realizovati s obzirom na to da je za šest mjeseci prohodovano svega 3,3 odsto planiranih prohoda. U prvom polugodištu Opština se nije kreditno zaduživala kod banaka, uprkos lošoj finansijskoj situaciji.

Na kraju drugog kvartala, rashodi Oštine iznosili su 4,7 miliona eura, od čega je 779.000 eura utrošeno za neto zarade zaposlenih. Za službena putovanja potrošeno je skoro 10.000 eura, reprezentaciju nešto više od četiri hiljade i komunikacione usluge četiri hiljade eura. Po osnovu zapošljavanja po ugovoru o djelu, što u opoziciji nazivaju partijskim zapošljavanjem Opština je za šest mjeseci isplatila 92.000 eura. Plan je da se ove godine za te namjene izdvoji 161.000 eura. Po osnovu sudskih troškova Opština je isplatila 81.000 eura, što je za jedanaest hiljada eura više u odnosu na plan za cijelu godinu.

Od planiranih 4,6 miliona eura kapitalnog budžeta u ovoj godini, u prvih šest mjeseci realizovano je svega 139.000 eura. Za otplatu dugova Opština je izdvojila 2,5 miliona eura, od čega se 2,2 miliona eura odnosi na otplate obaveze iz prethodnog perioda.

Ukupne neizmirene obaveze Opštine Pljevlja na kraju prvog polugodišta iznosile su 8,6 miliona eura, a lokalnih javnih preduzeća preko 4,7 miliona eura.

U neizmirene obaveze Opštine nisu obuhvaćene reprogramirane nedospjele poreske obaveze Opštine, javnih ustanova i javnih preduzeća u iznosu od 5,5 miliona eura koji se plaćaju na period od 20 godina. Kod neizmirenih obaveza javnih preduzeća nisu obuhvaćene nedospjele reprogramirane poreske obaveze od 4.070.453 eura, nedospjele obaveze javnih preduzeća po reprogramu poreskog duga iz 2017. godine od 805.017 eura, kao i nedospjele obaveze po osnovu finansijskog lizinga od 67.219 eura. Opština je kreditno zadužena 2,79 miliona eura od čega se 2,46 miliona eura odnosi na dugoročni kredit za postrojenje za preradu otpadnih voda.

Preporučujemo za Vas