POZAJMICA VEĆA OD UKUPNOG BUDŽETA NTO

Direktorka NTO ćuti o uplati 2,3 miliona za Montenegro Airlines

NVO “Institut Alternativa” upozorava da nigdje u finansijskim izvještajima NTO nema podataka o avansu datom nacionalnom avioprevozniku
13970 pregleda 9 komentar(a)
Radak Kukavičić, Foto: Beta-AP
Radak Kukavičić, Foto: Beta-AP
Ažurirano: 03.09.2019. 07:35h

Sa koje budžetske stavke je Nacionalna turistička organizacija (NTO) uplatila nacionalnom avioprevozniku Montengro Airlinesu (MA) avans od 2,3 miliona eura, kada i za koju namjenu je NTO dala taj novac, kao i da li o tome postoji neki ugovor sa MA pitanja su na koja direktorka NTO Željka Radak Kukavičić nije odgovorila “Vijestima”.

Revizorska kuća MV “Konsalt” je u reviziji prošlogodišnjeg poslovanja MA navela podatak da nacionalni avioprevoznik ima obavezu prema NTO za primljeni avans od 2,3 miliona eura. U Izvještaju revizora nema podatka zašto je NTO dala taj novac.

Pitanja za Radak Kukavičić su i u kojem roku MA treba da vrati taj novac, ako nema ugovora sa MA po kojem osnovu je NTO dala novac i da li je je to prva pozajmica ili ih je bilo i ranije.

Iz NVO “Institut Alternativa” (IA) za “Vijesti” su istakli da uplata od 2,3 miliona eura koja se navodi u revizorskom izvještaju MA, ne postoji u bilo kojem javno dostupnom finansijkom izvještaju NTO.

“Prema prijedlogu završnog računa budžeta za 2018. godinu, ukupan budžet NTO je 1,9 miliona eura, odnosno, skoro 400 hiljada manje od navedene sume koju su avansno uplatili MA i koja se još uvijek računa kao obaveza. U završnom računu budžeta, nema ni riječi o bilo kakvom avansu MA, a transferi javnom sektoru od strane NTO su navedeni kao nula eura u 2018. godini” kazao je istraživač javnih politika u IA Marko Sošić.

On dodaje da je NTO je u 2018. godini imala 1,5 miliona sopstvenih primitaka, koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora, ali ni u njihovoj raspodjeli se ne pominje niti MA niti suma od 2,3 miliona eura.

“Ni u analitičkim karticama NTO koje su objavljene za prvih šest mjeseci 2018. godine nema podataka u bilo kakvoj uplati MA, niti transakciji približne veličine onoj koju je revizor naveo. Podatka nema ni u Programu rada NTO za 2018. NTO ne pominje da računa na 2,3 miliona eura povraćaja od MA u svom finansijskom planu za 2019. godinu. Pregled zaključaka Vlade za 2018. godinu sa svih sjednica u 2018. godini ne pominje bilo kakvo preusmjeravanje na ili sa NTO u ovom iznosu i za ovu namjenu. Dakle, radi se o fantomskoj transakciji koja se odigrala ne samo van očiju javnosti, nego i sasvim van zvaničnog finansijskog izvještavanja. Ovo je pogotovo važno za onaj novac koji se smatra sopstvenim primitkom institucija, koji su van konsolidovanog računa trezora”, naglasio je Sošić.

Sagovornik “Vijesti” je istakao da ovaj podatak u vezi NTO baca sumnju na tačnost ukupnog nacionalnog finansijskog izvještavanja.

“Sve ovo nam govori da ne možemo imati puno povjerenje da finansijski izvještaji odslikavaju cijelu stvarnost trošenja javnog novca. Za ovih 2,3 miliona NTO saznali smo slučajno i sada s pravom možemo sumnjati koliko je drugih transakcija sprovedeno mimo budžeta i tako da za njih nikada nećemo saznati”, rekao je Sošić.

Revizor nije dobio dokumentaciju o uplatama iz državnog budžeta

U revizorskom izvještaju navedeno je da je nacionalni avioprevoznik je prošle godine iz državnog budžeta dobio 7,2 miliona eura i te uplate su vršene od 13. aprila do 27. decembra. Revizor navodi da je taj novac MA prikazao na stavci “ostali poslovni prohodi”. Novac je uplatilo ministarstvo saobraćaja i pomorstva kojim rukovodi Osman Nurković.

“U opisu uplata je navedeno da je svha tih plaćanja “po dopisu” i različiti brojevi, ali nijedan nijesmo dobili na uvid, budući da se radi o brojevima koji se odnose na dopise Ministarstva saobraćaja i pomorstva”, istaknuto je u revizorskom izvještaju.