KUPUJU "NA MALO"

Tender od dva miliona već godinu "pada"

Uprava za imovinu od prošlog ljeta ne može da okonča nabavku kancelarijskog materijala za 46 vladinih službi
1649 pregleda 1 komentar(a)
Sporna nabavka kancelarijskog materijala (ilustracija), Foto: Shutterstock
Sporna nabavka kancelarijskog materijala (ilustracija), Foto: Shutterstock

Uprava za imovinu već duže od godinu ne može da okonča tender od dva miliona eura za dvogodišnju nabavku kancelarijskog materijala za 46 vladinih službi, pa u međuvremenu kupuje “na malo”.

Izvršni direktor kompanije “Stratus“, jednog od učesnika na spornom tenderu, Dušan Mrkaić, optužuje Upravu da pokušava da namjesti posao na štetu budžeta od milion eura.

Iz Uprave pak odgovaraju da “Stratus” bezrazložnim žalbama onemogućava završetak nabavke i da optužbe nijesu tačne, iako priznaju da im je Komisija dva puta obarala odluke.

“Odgovorne osobe iz Uprave za imovinu su na njima svojstven način formirale tendersku dokumentaciju, tako da ona bude namjenski predodređena za samo jednog ponuđača, u ovom slučaju ‘Kastex’. Da se radi o klasičnoj zloupotrebi službenog položaja u cilju sticanja materijalne koristi, a na štetu državnog budžeta, govori i činjenica da tri privredna subjekta - ‘Stratus’, ‘Ljetopis’ i ‘Raster’, sa više od sto godina radnog iskustva zajedno na ovim poslovima, ne mogu zadovoljiti tenderske uslove”, kazao je Mrkaić.

On navodi da su neuobičajeni sertifikati uvršteni u tendersku dokumentaciju, s ciljem eliminisanja konkurencije i favorizovanja pojedinaca bez ikakvog uticaja na kvalitet ponude.

“Svrha ovakvog postupka je prevara, da se za više novca dobije manji kvalitet, odnosno da kao krajnji korisnik platite veću cijenu. Realizacijom tendera pod ovakvim uslovima, državni budžet bi bio oštećen za više od milion eura. Kako do ovoga do sada nije došlo, što nije rečeno da neće, sva tri privredna društva su samo za pisanje žalbi u ovom postupaku na ime taksi do sada uplatila više od 34 hiljade eura”.

Iz Uprave za imovinu odbacuje sve optužbe i navode da “Stratus”, od objavljivanja tendera, na sve moguće načine opstruira javnu nabavku, “pokušavajući da prikaže navodne neravnopravne uslove za učešće i diskriminaciju određenih ponuđača”.

“’Stratus’ se ne bavi pitanjem kako da obezbijedi neophodne uslove i dokaze za učešće u postupku javne nabavke, već mu je očigledno glavni cilj da omalovaži druge ponuđače kao i samog naručioca. Dokaz za to su neoborive činjenice, najprije da ovaj privredni subjekt podnosi nepotpune i neispravne ponude, koje čak ne sadrže ni finansijski dio ponude, kao ni garanciju ponude, što je bio slučaj i ovog puta, a zatim i to što nijednim pitanjem ili žalbenim navodom ne brani neku nepravdu nanijetu njemu, već se direktno bavi manipulacijama i neistinama”, odgovoreno je “Vijestima” iz Uprave za imovinu.

Navode da “Stratus” za svoje tvrdnje nije ponudio nijedan dokaz, već želi da napravi pritisak na njih kako bi obezbijedilo odluku koja odgovara njegovim interesima.

Saopštili su da se “Stratus” odmah po objavljivanju tendera, u julu prošle godine, žalio Komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki koja je žalbu odbila.

Nakon toga je Uprava u septembru za najboljeg ponuđača izabrala “Kastex”, a ponuda “Stratusa” je odbijena kao neosnovana.

“Stratus” se žalio na tu odluku, a Komisija je prihvatila žalbu i poništila postupak zbog neusaglašenosti tenderske dokumentacije sa zakonom, iako je prethodno odbila žalbu po istom osnovu.

Uprava na to rješenje Komisije podnosi tužbu Upravnom sudu, koji je usvaja uz zaključak “da razlozi iznijeti u prvobitnom rješenju Komisije ne upućuju na pravilnost njene odluke o poništaju predmetnog postupka javne nabavke u cjelosti”.

Međutim, Uprava ipak raspisuje novi postupak nabavke u martu ove godine. “Stratus” se ponovo žali, a Komisija usvaja žalbu.

Iz Uprave kažu da se “Stratus” žalio na jedan član koji je u drugim slučajevima javne nabavke prihvatao ako mu je to išlo u korist.

“Uprava za imovinu je prihvatila i ovo rješenje Komisije, te je u cilju lakšeg učešća u ovom postupku javne nabavke pojednostavila uslove, na način što je smanjila broj traženih sertifikata i potrebnih uzoraka, iako na to nije bila obavezana rješenjem Komisije”, saopštili su iz Uprave, navodeći da “Stratus” ponovo nije dostavio potpunu ponudu.

 Hitno kupuju na malo od prošlog ljeta

Mrkaić tvrdi da se zbog pada dvogodišnje nabavke, pod obrazloženjem “hitnih nabavki”, kancelarijski materijal kupuje isključivo od “Kastexa” - “na malo”.

Iz Uprave navode da su tendersku dokumentaciju sačinjavali u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, bez favorizovanja bilo kojeg ponuđača, pa tako ni “Kastexa”.

Priznaju da su tu firmu birali za “hitne nabavke” jer je jedina u prethodnom postupku dostavila svu dokumentaciju, ali da njene cijene nijesu bile veće u odnosu na godišnju ponudu, već da su za pojedine artikle i niže.

Navode i da je Inspekcija za javne nabavke obavila kontrolu “hitnih nabavki” po prijavi “Stratusa” i nije utvrdila nepravilnosti.