KLIJENTI NAJAVILI TUŽBE PROTIV STEČAJNE UPRAVE

Radonjić: Atlas banka ima pravo da naplaćuje kamate

Stečajni upravnik Atlas banke tvrdi da im Zakon o stečaju i likvidaciji banaka omogućava da naplaćuju kamate jer svi ugovori koje je banka potpisala prije stečaja ostaju na snazi
4639 pregleda 0 komentar(a)
Atlas banka, Foto: Savo Prelević
Atlas banka, Foto: Savo Prelević

Stečajni upravnik Atlas banke Mirko Radonjić tvrdi da stečajna uprava ima pravo da klijentima naplaćuje kamate na dugovanja koja su imali prema banci po osnovu kredita, kartica, minusa na tekućem računu, kao i da to omogućava Zakon o stečaju i likvidaciji banaka.

"Zakonom o stečaju i likvidaciji banaka propisane su pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka. Između ostalih je članom 26 propisano da se danom otvaranja stečajnog postupka obrazuje stečajna masa, da se ona sastoji od pokretne i nepokretne, materijalne i nematerijalne imovine banke, svih potraživanja banke, svih ugovornih prava, svih intelektualnih i ostalih prava stečenih na osnovu zakona. Zaključivanjem ugovora o kreditima i drugim plasmanima banka je stekla ugovorno pravo da obračunava kamatu na dugovanja klijenata po tim plasmanima”, rekao je Radonjić.

Bankarski ombudsman Halil Kalač pozvao je klijente Atlas banke u stečaju, koji su mu se obratili zbog toga što im stečajna uprava naplaćuje kamate na dugovanja koja su imali prema banci po osnovu kredita, kartica, minusa na tekućem računu, da pokrenu sudski postupak ako misle da su im time prava povrijeđena.

"Članom 32 pomenutog Zakona propisano je da svi ugovori koje je banka sklopila prije otvaranja stečajnog postupka ostaju na snazi, osim ako stečajni upravnik, uz saglasnost stečajnog odbora, u roku od 90 dana od dana pokretanja stečajnog postupka ne obavijesti drugu ugovornu stranu o odustanku od ugovora. Dakle, otvaranje stečajnog postupka nema bilo kakav uticaj na pravo banke da obračunava i naplaćuje kamate po kreditima i drugim plasmanima, a shodno ugovorima koje je sklopila prije otvaranja stečajnog postupka”, naglasio je Radonjić.

Mirko Radonjić
Mirko Radonjić(Foto: Luka Zeković)

“Vijesti” su nedavno objavile da im se više klijenata Atlas banke u stečaju obratilo zbog toga što im se na dugovanja obračunava kamata. Klijenti tvrde da stečajna uprava nema pravo da im obračunava kamate na kredite, kartice, minuse po tekućem računu i najavljuju pokretanje sudskih postupaka.

“U Atlas banci sam imao po osnovu kreditne kartice dugovanja koja sam uredno izmirivao. Nakon uvođenja moratorijuma, nijesam mogao ništa da uplatim i tek kada je uveden stečaj kontaktirali su nas iz stečajne uprave. Tada je i nastao problem, jer su tražili da se naplaćuje kamata i nakon uvođenja stečaja. Konsultovao sam advokata koji mi je rekao da stečajna uprava na to nema pravo, a i jedan od službenika koji je zadužen za naplatu rekao mi je da za to ne postoji zakonski osnov i da to rade na osnovu posebne odluke koju je donio Radonjić”, precizirao je “Vijestima” jedan od klijenata Atlas banke u stečaju.

Identičnu priču je ispričalo više klijenata koji su, nakon razgovora sa advokatima, najavili pokretanje sudskog postupka protiv stečajne uprave Atlas banke. Kalač za “Vijesti” nije precizirao da li stečajna uprava ima pravo na naplatu kamate. On je kazao da je klijente koji su mu se žalili uputio na Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i da ako misle da su im prava povrijeđena pokrenu sudski postupak.

Stečaj u Atlas banku, u vlasništvu predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića, kojeg Crna Gora potražuje zbog optužbi da je šef kriminalne grupe, uveden je početkom aprila. Priznata potraživanja Atlas banke u stečaju iznose 133,07 miliona eura, saopšteno je u julu iz stečajne uprave.To nije konačna cifra zbog žalbenih postupaka koje su pokrenuli klijenti banke nezadovoljni iznosom koji im je po osnovu potraživanja priznala stečajna uprava.

Klijenti duguju 84,5 miliona eura

Radonjić je kazao da ukupna dugovanja klijenata prema Atlas banci u stečaju iznose 84,5 miliona eura.

“Stečajni upravnik nije prenosio dugovanja klijenata na druge banke”, rekao je Radonjić.

Ukupni depoziti kod Atlas banke u stečaju iznose 189 miliona eura, od čega su zaštićeni u pojedinačnim iznosima do 50.000 i za koje garantuje Fond za zaštitu depozita (FZD), 89 miliona eura.