TELEKOM SE ŽALIO DRŽAVNOJ KOMISIJI

Poništen dio dokumentacije za tender EPCG od 208.000 eura

Utvrđeno je da je bio osnovan navod žalioca da je pobijana tenderska dokumentacija nezakonita iz razloga što EPCG nije definisao količinu predmeta javne nabavke
958 pregleda 1 komentar(a)
Rok od 15 dana za uklanjanje nepravilnosti: EPCG, Foto: Ivan Petrušić
Rok od 15 dana za uklanjanje nepravilnosti: EPCG, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 25.09.2019. 18:57h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki djelimično je usvojila žalbu Crnogorskog Telekoma i po službenoj dužnosti poništila dio tenderske dokumentacije Elektroprivrede Crne Gore(EPCG) u vezi s nabavkom usluga mobilne telefonije, mobilnog interneta i M2M servisa.

EPCG je ovaj tender, procijenjene vrijednosti 207.910 eura, objavila 3. septembra prošle godine, a Državna komisija joj je naložila da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti.

Poslije pravosnažnosti ovog rješenja, Komisija će Crnogorskom Telekomu vratiti prethodno uplaćenu naknadu za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 2.079,1 eura.

Utvrđeno je da je bio osnovan navod žalioca da je pobijana tenderska dokumentacija nezakonita iz razloga što EPCG nije definisao količinu predmeta javne nabavke, u skladu sa članom 41. Zakona o javnim nabavkama, jer je nejasan broj minuta prema zatvorenoj korisničkoj grupi i ukupan broj minuta u mreži ponuđača.

Dokumentacija je nezakonita i u dijelu zato što naručilac nabavke nije predvidio mogućnost proširenja korisničke grupe.

Po službenoj dužnosti poništen je dio tenderske dokumentacije EPCG jer je za sve stavke predmetnih usluga, za koje je bila predviđena kao jedinica mjere godišnja pretplata, pogrešno utvrdila količinu godišnjih pretplata u odnosu na predviđeni broj korisnika, kao i na rok izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

To je, kako je utvrdila Državna komisija, neminovno moglo da dovede do ograničenja konkurencije na ovom javnom nadmetanju, kao i do diskriminacije ponuđača u postupku ocjene ispravnosti ponuda.

Preporučujemo za Vas