DAMJANOVIĆ TRAŽI INFORMACIJE OD STANKOVIĆA

Kome su otišli depoziti Atlas banke?

Stanković da kaže šta je sa istragom za depozite i usluge e-commerca
5923 pregleda 3 komentar(a)
Da li je privremena uprava CBCG zakonito postupala: Žugić, Foto: Boris Pejović
Da li je privremena uprava CBCG zakonito postupala: Žugić, Foto: Boris Pejović

Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović tražio je od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da mu dostavi informacije u vezi sa tim dokle je stigla istraga o tome kako je privremena uprava Atlas banke umanjila depozite za 21,8 miliona zatvaranjem kredita jednih klijenata depozitima drugih, kao i kakav je ishod istrage koje tužilaštvo ispituje povodom obavljanja poslova e-commerca u Atlas i IBM banci prije uvođenja stečaja.

 Dvije banke su u vlasništvu biznismena Duška Kneževića koji je na potjernici Interpola.

Damjanović u dopisu Stankoviću je podsjetio da su u slučaju e-commerca vode tri krivične istrage protiv ukupno 90 fizičkih i 95 pravnih lica, a od VDT-a je tražio i informaciju da li je provjeravano, u međuvremenu, pružanje usluga e-commerca kod drugih banaka.

Stanković je u maju saopštio da je formiran predmet o umanjenju depozita u Atlas banci, da bi nakon toga Knežević podnio krivičnu prijavu tužilaštvu protiv guvernera Centralne banke Radoja Žugića i privremene upravnice Tanje Terić zbog umanjenja depozita.

Zakonom o bankama (član 125, stav 5) definisano je da “u toku trajanja moratorijuma privremeni upravnik obustavlja sva plaćanja, izuzev plaćanja po osnovu potraživanja koja se odnose na zarade i druga lična primanja povjerilaca banke, naknade štete nastale po život i zdravlje i tekućih troškova koji su neophodni za redovno funkcionisanje banke”.

“Izuzetno od stava 5 ovog člana, CBCG može tokom trajanja moratorijuma, na predog privremenog upravnika, odobriti isplatu depozita do visine garantovanih depozita i samo licima koja imaju pravo na isplatu garantovanih depozita u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita depozita”, piše u Zakonu o banakama koji ne poznaje mogućnost da se depozitima jednih klijenata zatvaraju krediti drugih klijenata.

Atlas banka bila je pod privremenom upravom od 7. decembra prošle godine do 6. aprila ove godine, kada je uveden stečaj nakon neuspjele dvije dokapitalizacije.

Stanković je krajem januara saopštio da je formirano više predmeta koji se nalaze u fazi izviđaja i istrage, a odnose se na provjeru zakonitosti pravnih poslova realizovanih od strane većeg broja fizičkih i pravnih lica preko računa otvorenih u Atlas i IBM banci. Taj predmet je formiran nakon višemjesečne istrage, a druge banke njime nijesu bile obuhvaćene.