SJEDNICA UO

Regionalni vodovod tvrdi da nijesu ispustili pregovore sa Štrabagom

Austrijska kompanija Štrabag bila je spremna da od JP Regionalni vodovod naplati 7,63 miliona eura umjesto blizu 12 miliona, koliko je dobila u okviru međunarodne arbitraže 2013. godine zbog toga što je ovo državno preduzeće jednostrano raskinulo ugovor sa tom firmom. Regionalni vodovod je nudio 2,1 milion, ali do dogovora u korist obje strane nije došlo, a ispuštena je i ponuda Štrabaga za smanjenje troška za Regionalni vodovod. Do ovih informacija je došla Državna revizorska institucija (DRI) koja je uradila kontrolu revizije realizacije preporuka koje je dala Regionalnom vodovodu prije dvije godine
2454 pregleda 2 komentar(a)
Vodoizvorište Bolje sestre, Foto: Boris Pejović
Vodoizvorište Bolje sestre, Foto: Boris Pejović

Upravni odbor (UO) „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ ocijenio je skandaloznim pokušaj optuživanja menadžmenta Regionalnog vodovoda i članova UO da su oštetili preduzeće navodnim ispuštanjem pregovora sa austrijskim Štrabagom.

To je saopšteno iz Regionalnog vodovoda nakon sjednice UO na kojoj je razmatran konačan Izvještaj kontrolne revizije DRI i stavovi Revizorskog odbora Regionalnog vodovoda.

Austrijska kompanija Štrabag bila je spremna da od JP Regionalni vodovod naplati 7,63 miliona eura umjesto blizu 12 miliona, koliko je dobila u okviru međunarodne arbitraže 2013. godine zbog toga što je ovo državno preduzeće jednostrano raskinulo ugovor sa tom firmom. Regionalni vodovod je nudio 2,1 milion, ali do dogovora u korist obje strane nije došlo, a ispuštena je i ponuda Štrabaga za smanjenje troška za Regionalni vodovod.

Do ovih informacija je došla Državna revizorska institucija (DRI) koja je uradila kontrolu revizije realizacije preporuka koje je dala Regionalnom vodovodu prije dvije godine.

"Podsjećamo da je kolegijum DRI, čijim je radom rukovodio Zoran Jelić, u julu 2017. godine, izdao ukupno 36 preporuka, od kojih se 32 preporuke odnose na Preduzeće, a četiri preporuke odnose se na druge državne organe. Kontrolnom revizijom u 2019. godini utvrđeno je da je 90odsto preporuka realizovano, što svjedoči o odgovornom pristupu i ozbiljnosti subjekta revizije. Nadležni kolegijum DRI nije izdao ni jednu preporuku koja ukazuje na nenamjensko trošenje sredstava, zloupotrebu službenog položaja ili bilo koji drugi oblik nesavjesnog postupanja u radu koji za rezultat ima materijalnu štetu nanijetu Preduzeću, tj. državnoj imovini. Sa druge strane, UO ocjenjuje skandaloznim, pokušaj optuživanja menadžmenta Regionalnog vodovoda i članova UO da su oštetili preduzeće navodnim ispuštanjem pregovora sa Štrabag AG.Radi pravilnog informisanja javnosti, jedini pregovori između Regionalnog vodovoda i Štrabag AG su vođeni 2014. godine, koji su nakon dva dana jednostrano prekinuti od strane Štrabag AG, koji je nakon toga pokrenuo sudski postupak pred crnogorskim sudovima o priznanju odluke, neugovorene, a samim tim i nenadležne arbitraže iz Pariza" navodi se u saopštenju UO.

UO tvrdi da je netačno da su pregovori vođeni 2017. godine, već je te godine u januaru Štrabag preko Ministarstva finansija inicirao pregovore, ali isključivo o dinamici plaćanja kompletnog iznosa od 12 miliona eura.

"U cilju dokazivanja stavova Regionalnog vodovoda, zainteresovanoj javnosti na sajtu preduzeća je prezentovana navedena korespondencija između Ministarstva finansija, Štrabag i Regionalnog vodovoda. U januaru 2017. godine, sudski postupak pred Privrednim sudom Crne Gore još je bio u toku i postavlja se pitanje ko bi platio višemilionski iznos bez dokumentacione osnove, za radove koji nijesu izvedeni, dok je sudski postupak još uvijek u toku. U tom trenutku (januar 2017.) imamo tri odluke Privrednog suda u korist Regionalnog vodovoda, da bi već u martu 2017. godine isti sud i četvrti put odbio zahtjev Štrabag AG za priznanje i izvršenje odluke nenadležne i neugovorene arbitraže iz Pariza, shodno konvenciji UN o priznanju i izvršenju međunarodnih arbitraža i na temelju crnogorskog Zakona o arbitraži" navodi se u saopštenju

UO je, kako se dodaje, sa dozom profesionalnog razočarenja konstatovao kao grubu neistinu da postoji ijedan zahtjev kolegijuma DRI za dostavljanje bilo kojeg dokumenta, koji Regionalni vodovod nije u cjelosti ispoštovao.

"UO ostaje pri stavu iz 2017. godine i ponovo potencira da se na stručnom nivou riješi dilema različitog tumačenja Međunarodnih računovodstvenih standarda 16 i 39, zbog različitih stavova, sa jedne strane kolegijuma DRI, i sa druge strane eksternih revizora iz reda velike četvorke na globalnom nivou ,,Ernst & Young“ i ,,Deloitte“, Svjetske banke, EBRD, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore i Regionalnog vodovoda. UO podsjeća javnost na trogodišnji zahtjev Regionalnog vodovoda da se na stručnom revizorskom nivou otklone neusaglašeni stavovi povodom različitog tumačenja primjene MRS, od strane gore navedenih institucija, jer se tako na jedino ispravan način, zasnovan na revizorskoj struci i zakonu, može riješiti ova profesionalna dilem" piše u saopštenju

Neosnovane trdnje u vezi Investiciono-razvojnog fonda

UO Regionalnog vodovoda sa indignacijom odbacuje kao neosnovane tvrdnje nadležnog kolegijuma DRI, da je Regionalni vodovod uticao na pogrešne odluke Vlade kao osnivača, o transformaciji preduzeća, a po pitanju učešća Investiciono-razvojnog fonda, u vlasničkoj strukturi Regionalnog vodovoda.

"UO koristi ovu priliku da javno istakne profesionalizam svih zaposlenih i menadžmenta Regionalnog vodovoda i preko stotinu partnera, koji su kroz period blokade računa koji je trajao 268 dana, očuvali funkcionalnost regionalnog vodovodnog sistema i time omogućili uspješan završetak dvije turističke sezone, kao oslonca cjelokupnog ekonomskog sistema Crne Gore. Očekujemo novu odluku Ustavnog suda u vezi spora sa Štrabag čime potvrđujemo našu dosljednost da nadležne državne institucije utvrde istinu u vezi ovog privrednog spora koji traje od 2009. godine" pise u saopštenju.