KONTROLA REVIZIJE

DRI kontrolu šalje policiji i SDT-u: Mutna voda u Regionalnom vodovodu

DRI došao do informacije da je austrijski Štrabag bio spreman da od Regionalnog vodovoda naplati 7,63 miliona eura umjesto skoro 12 miliona, koliko je dobio na arbitraži, ali je javno preduzeće ispustilo pregovore
12739 pregleda 17 komentar(a)
DRI kontrolu javnog preduzeća Regionalni vodovod šalje policiji i SDT, Foto: Boris Pejović
DRI kontrolu javnog preduzeća Regionalni vodovod šalje policiji i SDT, Foto: Boris Pejović

Austrijska kompanija Štrabag bila je spremna da od JP Regionalni vodovod naplati 7,63 miliona eura umjesto blizu 12 miliona, koliko je dobila u okviru međunarodne arbitraže 2013. godine zbog toga što je ovo državno preduzeće jednostrano raskinulo ugovor sa tom firmom. Regionalni vodovod je nudio 2,1 milion, ali do dogovora u korist obje strane nije došlo, a ispuštena je i ponuda Štrabaga za smanjenje troška za Regionalni vodovod.

Do ovih informacija je došla Državna revizorska institucija (DRI) koja je uradila kontrolu revizije realizacije preporuka koje je dala Regionalnom vodovodu prije dvije godine.

"Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja DRI cijeni postojanje nespornih obaveza prema Štrabagu, arbitražna odluka MTK i tri presude Apelacionog suda kojima se poništava rješenje Privrednog suda i predmet vraća na ponovni postupak, trebalo je da budu prepoznate kao faktor rizika za preduzeće i isto je trebalo da u periodu do donošenja konačne odluke Apelacionog suda, u pregovorima sa Štrabagom pokuša da isposluje niži iznos naknade štete od onog koji je isplaćen”, upozorio je DRI u kontrolnoj reviziji.

DRI je utvrdio da je Regionalni vodovod, na čijem čelu je Goran Jevrić, pokušao da sakrije od njih dokumentaciju u vezi sa ovim slučajem za koji je DRI ocijenio da je važno pitanje, da im jedan dio dokumentacije nijesu dali, dok su drugi dio dobili od Ministarstva finansija. DRI navodi da su dobili od Regionalnog vodovoda i netačne informacije, a to su utvrdili nakon što su uporedili zapisnike sa sjednica upravnog odbora sa dopisima koje im je Jervić slao tokom kontrole revizije.

"Vijesti" su juče pokušale da dobiju komentar Jevrića u vezi sa ovim slučajem, ali on nije odgovorio na telefonski poziv i SMS.

"Jevrić je 30. juna 2014. kazao Upravnom odboru da arbitražna odluka nije validna i da treba odlučiti da se ne objelodanjuje do pravosnažnog okončanja postupka za njeno priznanje koji je Štrabag pokrenuo kod Privrednog suda”, navodi DRi u reviziji.

DRI u izvještaju ukazuje na još jednu potencijalnu štetu koju Regionalni vodovod može napraviti državnom budžetu u iznosu od 7,93 miliona eura, koliko vrijedi udio Investiciono-razvojnog fonda ako bi izašao iz vlasničke strukture.

Pod lupom SDT-a

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je potvrdilo “Vijestima” da je formiralo više predmeta u vezi sa poslovanjem ovog državnog preduzeća, a DRI je u izvještaju objelodanio i da im je Uprava policije (Sektor kriminalističke policije - Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta) tražila početkom oktobra revizorski izvještaj iz 2017. godine.

DRI navodi da će i kontrolu reviziju dostaviti SDT-u i Upravi policije. Revizijom je rukovodio senator Zoran Jelić, dok je drugi član kolegijuma bio senator Branislav Radulović.

Međunarodna trgovinska komora (MTK) u Parizu, u martu 2013. presudila je da Regionalni vodovod austrijskoj kompaniji mora platiti 9.457.280 eura na ime glavnice, 1.063.912 kamate, 501.693 za sudske troškove i kamatu na iznos od 190.000 eura koju je Štrabag dao kao garanciju kod suda u Beču protiv aktiviranja činidbene garancije.

Regionalni vodovod je nakon toga saopštio da ne priznaje odluku arbitraže iz Pariza i tražio nove pregovore sa Štrabagom. Međutim, Štrabag je 2014. pokrenuo kod domaćih sudova postupak priznavanja odluke arbitražnog postupka. Privredni sud je tri puta odbijao da potvrdi odluku, a Apelacioni sud je svaki put poništavao tu odluku i tražio ponovno odlučivanje, što je i konačno uradio u avgustu prošle godine, kada je i blokiran račun državog preduzeća za naplatu nepunih 12 miliona eura eura.

Kome priča istinu?

Prema navodima DRI, kada je postalo izvjesno da će Štrabag da naplati svih 12 miliona eura kroz blokadu računa firme, Jervić je Upravnom odboru u julu 2018. godine kazao da treba pripremiti medijsku strategiju u saradnji sa ministrom turizma Pavlom Radulovićem jer se “cijela situacija odvija u veoma osjetljivom trenutku kada bi donošenje slabije promišljenih mjera moglo negativno uticati na ishod ljetnje turističke sezone”.

Vrhovna revizija navodi da u jednom od zapisnika preduzeća piše da je Jervić 10.09. 2018. godine obavijestio Upravni odbor da od Štrabaga čekaju odgovor na pismo koje su uputili 3. septembra 2018. godine, a kojim je traženo da se privremeno zaustavi blokada računa do 30. septembra kada bi bio usaglašen “održivi model za rješavanje poslovnog izazova iz 2009. godine, a koji bi bio prihvatljiv za sve strane u sporu, kao i da Štrabag u što kraćem roku dostavi predlog datuma sastanka, kako bi odmah počeli sa pregovorima i postizanjem dogovora oko modela rješavanja spora.

“Međutim, u informaciji dostavljenoj DRI u vezi sa sporom sa Štrabagom, navodi se da je ponovni pokušaj dogovora sa kompanijom Štrabag bio 17.08.2018. godine, kada je dopisom koji su uputili ministar turizma Pavle Radulović i direktor Regionalnog vodovoda Goran Jervić zatražena privremena obustava prinudne naplate do 15.09.2018. godine u cilju zaštite državnih interesa i obezbjeđenja redovnog odvijanja turističke sezone. Na taj zahtjev Štrabag je odgovorio 30.08.2018. godine kada je navedeno da privremena obustava naplate nije u najboljem interesu Štrabaga, uz neprihvatljiv preduslov za bilo kakve pregovore koji bi se odnosio na konačan odustanak Regionalnog vodovoda od daljih pokušaja osporavanja arbitražne odluke“, navodi DRI.

Lobiranje i pritisci

Vrhovna revizija navodi da je Jervić, nakon što su prije dvije godine date preporuke koje se moraju realizovati, pokušao da izvrši pritisak preko Skupštine i Vlade kako bi dobio podršku da ne sprovedi neke preporuke, pa je donesen zaključak da Upravni odbor izradi detaljnu informaciju sa preporukama i da je dostavi Vladi, ministarstviima turizma i finansija i Skupštini.

“DRI je saznao da je ista upućena pored navedenih adresa i potpredsjedniku Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutinu Simoviću, predsjednicima skupštinskih odbora za turizam i ekonomiju Petru Ivanoviću i Predragu Sekuliću. Odbor za turizam je 22.12.2017. godine organizovao konsultativno saslušanje i omogućio direktoru preduzeća (Jevriću) predstavljanje pamfleta uperenog protiv DRI”, konstatovano je u izvještaju.

Goran Jevrić
Nije odgovorio na kontrolu DRI: Goran Jevrić(Foto: Youtube)

Navodi se i da je Jervić u toku kontrole revizije tražio da se organizuje zajednički sastanak DRI, Regionalnog vodovoda, revizorskih kuća “Ernes and jang” i “Diloit” i da njime predsjedava Institut sertifikovanih računovođa.

"Preduzeće obavještava da je za vrijeme terenskog rada tokom kontrolne revizije održan sastanak između članova revizorskog tima DRI i predstavnika Regionalnog vodovoda u vezi sa postizanjem istovjetnog stava po pitanju načina evidentiranja i primjene MRS. Preduzeće je o navodnom „sastanku“ sačinilo zapisnik koji je dostavilo Ivanoviću i Sekuliću. Revizorski tim DRI je skandalozni pokušaj da se iz svakodnevne komunikacije revizorskog tima sa predstavnicima subjekta revizije pravi zapisnik o sastanku koji nije održan, ocijenio neprihvatljivim i ništavnim o čemu je 08.05.2019. godine pismenim putem obavijestio preduzeće i predsjednike odbora za turizam i ekonomiju”, naglašeno je u kontrolnoj reviziji.

Kako se dodaje, Regionalni vodovod je vodio kontinuiranu medijsku kampanju i inicirao političke pritiske na organe izvršne i zakonodavne vlasti u cilju primoravanja DRI da odustane od svojih nalaza.

"Preduzeće ima razrađene strategije pritisaka na institucije (domaće i strane), a koje se sastoje u pribavljanju i plaćanju mišljenja od nezavisnih stručnjaka koje koriste prevashodno u postupku dokazivanja svojih prava. Pribavljanje mišljenja u postupku dokazivanja nije nedozvoljeno, jer u skladu sa principom samostalnosti, svaka zakonom osnovana institucija odlučuje koje će dokaze prihvatiti, a koje ne. Preduzeće pokazuje nizak stepen tolerancije prema odlukama institucija koje mu ne idu u prilog i pokreće medijske kampanje i političke pritiske u cilju odbrane svojih postupaka, makar oni bili pogrešni i nepromišljeni", piše u izvještaju.

DRI: Budžetu se pravi nepotrebni trošak od osam miliona

DRI u izvještaju ukazuje na još jednu potencijalnu štetu koju Regionalni vodovod može napraviti državnom budžetu u iznosu od 7,93 miliona eura zbog eventualnog izlaska IRF-a.

Kako je objašnjeno, kroz postupak transformacije iz javnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) Regionalni vodovovod hoće da izbaci Investiciono-razvojni fond (IRF) iz osnivačke strukture, a koji u tom preduzeću ima ulog od 12,10 odsto (7,93 miliona), dok ostatak pripada Vladi.

DRI navodi da je Upravni odbor usvojio zaključke o usvajanju Informacije direktora o transformaciji u kojima je navedeno da “upravni odbor smatra da Vlada treba da bude jedini osnivač”.

“DRI smatra da je upravni odbor donio diskutabilne zaključke u vezi sa transformacijom u jednočlano privredno društvo, jer su direktoru i Upravnom odboru bili poznati podaci o vlasničkoj strukturi. Uz to, donijeti su zaključci koji nijesu podržani strukturom uloga u preduzeću koju je definisao ovlašćeni procjenitelj ‘Appraisal Associates’, kojeg je angažovalo preduzeće”, piše u izvještaju.

Kako se dodaje, Vlada je odluku o osnivanju DOO na osnovu informacije koje su joj dostavljene, donijela u novembru 2017. godine i u toj odluci je zanemarena činjenica o ulogu koji ima IRF koji je na taj način doveden u nezavidnu situaciju da ne može da opravda svoje dugoročne plasmane u Regionalni vodovod.

"Nakon usvajanja odluke, IRF se više puta obraćao Regionalnom vodovodu, ali nije dobio odgovor. Nakon više obraćanja predstavnika IRF–a Simoviću, Raduloviću i ministru finansija Darku Radunoviću organizovan je sastanak početkom 2018. godine između IRF-a i preduzeća gdje su predložena dva modela - da IRF i dalje bude osnivač ili da se obešteti”, navodi se u izvještaju.

Iz dokumenata koje je DRI dobio u postupku revizije vidi se da su Jervić i Upravni odbor konstatovali na jednoj od sjednica da “imaju apsolutnu podršku Radulovića i Radunovića”.

Vlada je nakon 18 mjeseci od donošenja odluke o osnivanju DOO, u julu ove godine, razmotrila informaciju o aktivnostima neophodnim za početak rada DOO sa predlogom Statuta. Ta dva dokumenta je predložilo Ministarstvo turizma.

DRI navodi kao je nakon toga IRF opet upozorio na štetne posljedice koje može imati od gubitka uloga. Traži i da mu se novac isplati iz budžeta u tranšama od januara naredne godine.

"DRI smatra da je na ovaj način izabrana značajno skuplja i komplikovanija varijanta. Uz to, IRF-u je protivpravno oduzet udio u Regionalnom vodovodu. S obzirom na to da se nesporni udio IRF-a mora regresirati ovom privrednom subjektu, DRI ukazuje na nepotrebni izdatak za državni budžet od 7,93 miliona, uvećanim za kamate (ako se ne radi o jednokratnoj isplati)", zaključak je DRI.