Još ništa od gradnje puta Cetinje-Čevo

Uprava za saobraćaj, kojom rukovodi direktor Savo Parača, 11. oktobra ove godine je kao najpovoljniju na tenderu izabrala ponudu firme „Briv Construction“ iz Kotora, koja je ponudila 34,43 miliona eura sa uračunatim PDV-om za izgradnju ovog puta
3847 pregleda 2 komentar(a)
Parača, Foto: Filip Roganović
Parača, Foto: Filip Roganović

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je tender Uprave za saobraćaj, procijenjene vrijednosti 37 miliona eura (sa PDV-om), vezano za izvođenje radova na izgradnji puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dužine oko 23 kilomentra.

Uprava za saobraćaj, kojom rukovodi direktor Savo Parača, 11. oktobra ove godine je kao najpovoljniju na tenderu izabrala ponudu firme „Briv Construction“ iz Kotora, koja je ponudila 34,43 miliona eura sa uračunatim PDV-om za izgradnju ovog puta.

Ponuda podgoričke firme Bemax bila je ispravna i drugorangirana sa cijenom od 36,87 miliona eura (sa PDV-om). Trećeplasirana i ispravna bila je ponuda Mehanizacije i programata iz Nikšića sa cijenom od 36,89 miliona eura (sa PDV-om), dok je ponuda tivatske firme Sampetrol odbijena kao neispravna.

Državna komisija je, ne ulazeći u žalbene navode firmi Bemax i Mehanizacije i programat, poništila tender po službenoj dužnosti jer je zbog neusaglašenosti tenderske dokumentacije sa Zakonom o javnim nabavkama (ZJN) moglo da dođe ili je došlo do diskriminacije ponuđača.

Suprotno odredbi člana 107 ZJN, Uprava za saobraćaj previdjela je da tačka XV poziva za javno nadmetanje, odnosno „rok i način plaćanja“, mora da bude u skladu sa nacrtom ugovora o javnoj nabavci, iako ugovorom, samim tim i nacrtom, moraju da budu u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude.

Zbog navedenog propusta, ističe se u rješenju državne komisije, ponuđači nijesu bili u mogućnosti da pripreme odgovarajuće i međusobno uporedive ponude, već su na različite načine sačinili svoje ponude u dijelu koji se odnose na rok i način plaćanja.

Naručilac sporne nabavke, prema ocjeni Komisije, napravio je propust i zato što obavezu izvođača radova da nadoknadi štetu u slučaju prekoračenja ugovorenog roka nije predvidio nijednom odredbom tenderske dokumentacije, već je i tu obavezu predvidio nacrtom ugovora.

Firmama koje su se žalile na ovaj tender, državna komisija će 15 dana po pravosnažnosti rješenja vratiti po 20.000 eura uplaćenih za vođenje žalbenog postupka, a Uprava za saobraćaj moraće da im nadoknadi po 484 eura za troškove sastavljanja žalbi.