na razmatranju u odboru za ekonomiju

Ko bude višak, dobiće otpremninu

Novine u predlogu zakona o javno-privatnom partnerstvu
6463 pregleda 1 komentar(a)
Javne poslove će raditi i privatni sektor: Zgrada Vlade, Foto: Arhiva Vijesti
Javne poslove će raditi i privatni sektor: Zgrada Vlade, Foto: Arhiva Vijesti

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet danas će razmatrati predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu čija je jedna od novina formiranje Agencije za investicije Crne Gore koja će biti glavna institucija za odobravanje predloga projekta o privatno-javnom partnerstvu i promovisaće investicione potencijale države. Formiranjem Agencije prestaće da postoji Sekretarijat za razvojne projekte i Agencija za promociju stranih investicija čije će zaposlene, uz administrativno-tehničku službu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte preuzeti nova Agencija.

Zaposleni iz ova tri postojeća državna organa koji ne budu raspoređeni da rade u novoj Agenciji, kako je definisano predlogom zakona “ostvaruju prava i obaveze za čijim je radom prestala potreba”, odnosno dobiće otpremnine.

Novom Agencijom će rukovoditi Savjet i direktor. Savjet će birati Vlada u roku od dva od dana stupanja na snagu zakona, a dva mjeseca od imenovanja Savjeta mora se imenovati direktor. Do imenovanja direktora Vlada će odrediti osobu koje će biti vršilac dužnosti direktora. Savjet ima predsjednika i četiri člana koje bira i razrješava Vlada na period od pet godina koliko će trajati i mandat direktora.

Sekretarijat za razvojne projekte i Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija prestaju sa radom u roku od 60 dana, od dana imenovanja Savjeta Agencije za investicije. Zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivana u Službenom listu, a primjenjivaće se šest mjeseci nakon toga.

Jedan od ciljeva ovog zakona je da se privatni sektor uključi u obavljanje poslova u oblastima od javnog interesa.