ODBOR ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I BUDŽET

Razmjena podataka sa EGMONT-om neometano funkcioniše

Zbog povjeravanja poslova sprečavanja pranja novca MUP-u i Upravi policije država mora obnoviti članstvo u Svjetsku asocijaciju finansijskih obavještajnih službi
406 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet usvojio je izmjene i dopune zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma kojima se stvaraju uslovi da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije (UP) preuzmu nadležnosti koje se tiče te oblasti, a koje su bile u nadležnosti Ministarstva finansija i Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Uprava za sprečavanje pranja novca je kroz novu organizaciju rada državne uprave ukinuta i njene nadležnosti su povjerene UP u okviru koje je formirana posebna finansijsko-obavještajna jednica koja će biti nezavisna od rada UP.

Zbog nove organizacije potrebno je da država ponovo aplicira za članstvo u Svjetsku asocijaciju finansijskih obavještajnih službi (EGMONT) u koju je Uprava za sprečavanje pranja novca primljena 2005. godine.

Poslanici DF-a ocijenili su da povjeravanje poslova sprečavanja pranja novca UP predstavlja konačni čin formiranja Crne Gore " kao krute policijske države" i da je zbog nove organizacije država izbračena iz EGMONT-a. Oni su iznijeli optužbe na račun tužilaštva zbog istraga koje se vode protiv predstavniika tog političkog saveza, a koje se odnose na pranje novca. Tvrde i da UP ne interesuje stvarno pranje novca.

" Sa ovom novomn organizacijom treba da se čuvaju monopoli aktuelnog režima" kazao je Milun Zogović (DF).

Pomoćnik direktora UP Dejan Đurović kazao je da neće komentarisati rad drugih državnih organa i objasnio je da država nije isključena iz EGMONT-a, već je zbog prelaska sprečavanju pranja novca sa "administrativnog na policijski model" potrebno da se ponovo aplicira za EGMONT i usvajanje izmjena zakona je preduslov za to.

" Nije ugrožena razmjena podataka sa državama članicama EGMONT-a" objasnio je Đurović.

Odbor je bez rasprave usvojio finansijske planove pet regulatornih agecinija za narednu godinu (medije, ljekove, elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, nadzor osiguranja i komisije za tržište kapitala)