za 2020. planiran budžet u iznosu od 23,9 miliona eura

U opštinskoj kasi Nikšića dva miliona više

Za otplatu ranijih dugova biće izdvojeno preko 4,5 miliona eura, dok nije planirano zaduženje po osnovu pozajmica i kredita
2519 pregleda 0 komentar(a)
Više para nego prošle godine: Nikšić, Foto: Svetlana Mandić
Više para nego prošle godine: Nikšić, Foto: Svetlana Mandić

Budžet Opštine Nikšić za 2020. godinu biće za dva miliona veći u odnosu na ovu godinu i iznosiće 23,96 miliona eura, od čega je operativni budžet planiran na 18,959 miliona, a investicioni na pet miliona eura.

To je predviđeno nacrtom odluke o budžetu, koji je na javnoj raspravi do 2. decembra. Lokalna uprava planira da iz ove u narednu godinu prenese 3,5 miliona eura, a i ove godine na pozamašna sredstva računaju iz Egalizacionog fonda i to 5,9 miliona, što je za 400 hiljada više nego u ovoj godini. Što se prihoda tiče, oni su planirani na oko 12,6 miliona, od čega skoro milion eura čine porezi.

Više od četvrtine troškova budžeta planirano je da budu izdvojeni za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca i to preko 5,3 miliona eura, što je u odnosu na ovu godinu uvećano za oko 300 hiljada. Za transfere insitucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru biće utrošeno 4,1 milion eura, pa će tako institucije kulture i sporta dobiti 700 hiljada eura, a javna preduzeća 1,32 miliona eura. NVO će, kako stoji u Nacrtu budžeta, naredne godine dobiti 40 hiljada, a političke partije, stranke i udruženja 245 hiljada, što je za preko 30 hiljada više u odnosu na ovu godinu. I za jednokratne socijalne pomoći biće izdvojeno 60 hiljada eura više u odnosu na ovu godinu (192,8 hiljada). Transferi za socijalnu zaštitu, planirani za narednu godinu, su 1,1 milion eura.

Što se tiče kapitalnih izdataka, oni su planirani na pet miliona eura, od čega će na lokalnu infrastrukturu biti utrošeno 2,71 miliona, a za investiciono održavanje je planirano 1,64 miliona. U vodovodnu mrežu biće uloženo 640 hiljada, a za uređenje ulica i parkova milion, koliko je planirano i za izgradnju postrojenja za tretman kanalizacionog mulja. Za narednu godinu je planirano i da za uređenje korita rijeka Bistrice, Gračanice i Zete bude izdvojeno 50 hiljada eura.

Za otplatu ranijih dugova biće izdvojeno preko 4,5 miliona eura, dok nije planirano zaduženje po osnovu pozajmica i kredita.