ODLUKA KOMISIJE

Poništen tender Ministarstva odbrane od 310.000 eura

Ne ulazeći u ocjenu žalbenih navoda, državna komisija je utvrdila da je Ministarstvo odbrane učinilo bitnu povredu odredbe Zakona o javnim nabavkama jer nije usaglasila tendersku dokumentaciju sa Zakonom, a što je moglo dovesti do diskriminacije ponuđača na tenderu i ograničavanja konkurencije
2145 pregleda 2 komentar(a)
Ministarstvo odbrane, Foto: "Vijesti"
Ministarstvo odbrane, Foto: "Vijesti"

Državna Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je tender Ministarstva odbrane za održavanja građevinskih objekata, procijenjene vrijednosti 310 hiljada eura.

Ministarstvo je prethodno, kao najpovoljniju, izabralo ponudu firme „Cema“ iz Podgorice, dok je ponuda firme „Rafena“, koja se žalila na postupak nadmetanja, odbijena kao neispravna.

Ne ulazeći u ocjenu žalbenih navoda, državna komisija je utvrdila da je Ministarstvo odbrane učinilo bitnu povredu odredbe Zakona o javnim nabavkama jer nije usaglasila tendersku dokumentaciju sa Zakonom, a što je moglo dovesti do diskriminacije ponuđača na tenderu i ograničavanja konkurencije.

Ministarstvo je u posebnim djelovima dokumentacije trebalo da predvidi da ponuđači dostave i dokaze propisane Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti za obavljanje geodetskih radova.

Komisija je utvrdila da Ministarstvo nije jasno ni odredilo uslov u pogledu garantnog roka jer je tehničkim specifikacijama i odredbom Nacrta ugovora predvidjelo da garantni rok za izvedene radove iznosi dvije godine, a za materijal koji se ugrađuje važi garancija proizvođača.

Utvrđeno je i da se neusaglašenosti sa Zakonom ne mogu otkloniti naknadnim radnjama naručioca zbog čega je tender poništen u cjelosti.

Komisija će vratiti firmi „Rafena“ 3.100 eura za žalbeni postupak, dok će Ministarstvo platiti troškove žalbe od 484 eura.

Preporučujemo za Vas