PODACI CENTRALNE BANKE

Obavezna rezerva 258,2 miliona eura

Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 58,8 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 41,2 odsto
579 pregleda 0 komentar(a)
Centralna banka Crne Gore, Foto: Boris Pejović, Boris Pejović, Boris Pejović
Centralna banka Crne Gore, Foto: Boris Pejović, Boris Pejović, Boris Pejović

Obavezna rezerva banaka na kraju novembra je, prema podacima Centralne banke (CBCG), iznosila 258,2 miliona eura.

Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 58,8 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 41,2 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u oktobru, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, bilo je 3,48 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 71,2 odsto, a na oročene depozite 28,8 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 7,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 6,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 7,5 odsto.

Osnovicu za obračun obavezne rezerve od januara prošle godine čine oročeni i depoziti po viđenju, osim onih centralnih banaka. Izvještavanje u skladu sa tom odlukom banke su obavile 20. februara prošle godine.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća bankama mjesečno naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Preporučujemo za Vas