mjesečno se izdvaja oko 500.000 eura

Za socijalna davanja više od šest miliona eura

Samo u decembru nikšićki Centar za socijalni rad izdvojio je nešto preko 530 hiljada eura. Vodeći se podacima iz decembra za prošlu godinu, preko 640 hiljada biće izdvojeno za lične invalidnine
2015 pregleda 2 komentar(a)
Raste iznos za socijalna davanja: Nikšić, Foto: Svetlana Mandić
Raste iznos za socijalna davanja: Nikšić, Foto: Svetlana Mandić

Za socijalna davanja u decembru, nikšićki Centar za socijalni rad, odnosno Ministarstvo rada i socijalnog staranja, izdvojilo je nešto preko 530 hiljada eura, što bi na godišnjem nivou bilo više od šest miliona.

Prema podacima dostavljenim “Vijestima”, Centar je u decembru za materijalno obezbjeđenje porodice (MOP), koje je koristilo 1.335 porodica, izdvojio nešto preko 122 hiljade eura i vodeći se tim podacima ta cifra će za prošlu godinu biti više od 1,4 miliona eura, što je manje u odnosu na godinu ranije kada je za tu svrhu izdvojeno 1,57 miliona.

Najviše novca u posljednjih pet godina za MOP je izdvojeno 2015. godine, 1,8 miliona, ali su nakon toga revidirani predmeti materijalnog obezbjeđenja shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti “sa ciljem da se ovo pravo dodjeljuje porodicama kojima je to najpotrebnije”, pa je i broj korisnika, kao i iznos sredstava, manji.

U decembru je 52,7 hiljada eura primilo 2.039 djece na ime dječjeg dodatka, dok je za ličnu invalidninu 297 osoba izdvojeno nešto preko 54 hiljade. Kada su lične invalidnine u pitanju, cifra je od 2015. godine, kada je za tu svrhu izdvojeno 285 hiljada, iz godine u godinu rasla, pa je 2016. za to socijalno davanje izdvojeno preko 319 hiljada, godinu kasnije 459 hiljada, a 2018. preko 612 hiljada. Vodeći se podacima iz decembra za prošlu godinu, ta cifra će biti preko 640 hiljada.

Rastao je i iznos sredstava za naknade za njegu i pomoć. Tako je 2015. godine za tu svrhu izdvojeno blizu 940 hiljada, godinu kasnije 1,3 miliona eura, 2017. nešto preko 1,39 miliona, a prije dvije godine 1,474 miliona. Na osnovu podataka za decembar, kada je za 2.238 korisnika izdvojeno preko 150 hiljada, godišnji iznos za to socijalno davanje biće 1,8 miliona.

Tu su i naknade po osnovu rođenja djeteta (391 korisnik), naknade roditelju-staratelju (274), kao i naknade za novorođeno dijete (59). U toku decembra na ime naknada za 246 majki sa troje i više djece, po odluci Ustavnog suda, izdvojeno je 59 hiljada eura.

“U toku prošle godine, pored redovne isplate socijalnih davanja, Centar je preduzimao niz aktivnosti na poboljšanju materijalne situacije lica u stanju socijalne potrebe. Pored jednokratnih novčanih pomoći koje Centar isplaćuje svakomjesečno, u drugoj polovini ove godine vršili smo raspodjelu garderobe za korisnike materijalnog obezbjeđenja, kao i skoro svakodnevnu pomoć u namirnicama”, kazao je Lazar Maltez, rukovodilac Službe za materijalna davanja i pravne poslove u Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik.

Pri kraju ove godine održan je, četvrtu godinu zaredom, Donatorski dan tokom koga je od strane donatora, koji su pomogli u novcu, životnim namirnicama i uređajima, prikupljeno 7.946 eura. Pomenutom akcijom obuhvaćeno je 85 porodica koje su u stanju socijalne potrebe i to višečlane porodice, staračka domaćinstva, samohrani i roditelji sa djecom sa smetnjama u razvoju. “Preko Crvenog krsta, sa kojim Centar ima dobru saradnju, izvršena je i raspodjela novogodišnjih paketa za djecu lica korisnika materijalnog obezbjeđenja i ostalih lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe”, kazao je Maltez.

Preporučujemo za Vas