Pljevlja su 13.ta po razvijenosti opština u crnoj gori

Opština Pljevlja prethodne godine prihodovala 13,5 miliona

Rashodi Opštine Pljevlja iznosili su 12,6 miliona, od čega je više od milion otišlo na bruto zarade i ostala primanja
808 pregleda 1 komentar(a)
Opština Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Opština Pljevlja, Foto: Goran Malidžan

Opština Pljevlja lani je prihodovala skoro 13,5 miliona eura, ili 81,6 odsto u odnosu na planirani budžet.

To je najveće ostvarenje budžeta do sada i veće je u odnosu na prethodnu godinu za oko 800.000 eura.

U izvještaju o ostvarenju budžeta za prošlu godinu navedeno je da je najviše novca Opština prihodovala od poreza - 6,96 miliona eura i nepuna tri miliona eura iz Egalizacionog fonda. Egalizacioni fond se koristi kao instrument za ujednačavanje finansijski slabijih opština. Opština Pljevlja nedavno je rangirana na 13. mjesto po razvijesnosti.

Od naknada, u opštinsku kasu se slilo svega dva miliona eura, što je 37,6 odsto od planiranog.

Iako su Pljevlja najbogatija šumama, Opština je prošle godine od naknada za njihovu eksploataciju prihodovala svega 643.000 eura, što je svega 18,5 odsto od planiranih godišnjih prihoda od skoro 3,5 miliona eura.

Od naknada za korišćenje mineralnih sirovina Opština je porihodovala 954.000 eura.

Na kraju prošle godine, rashodi Oštine iznosili su 12,6 miliona eura i manji su za oko 600.000 u odnosu na prihode.

Više od dva miliona eura utrošeno je za bruto zarade zaposlenih i ostala lična primanja.

Po osnovu zapošljavanja po ugovoru o djelu, Opština je za devet mjeseci isplatila 196.000 eura.

Za jednokratne socijalne pomoći isplaćeno je 109.000 eura. Za gorivo Opština je prošle godine potrošila 31.000 eura, službena putovanja 24.000 eura, reprezentaciju 12,4 hiljade eura, komunikacione usluge više do 20.000 i za subvencije oko 564.000 eura.

Po osnovu troškova sudskih postupaka, Opština je isplatila 133.000 eura, što je skoro duplo više nego što je planirano.

Za kapitalne projekte Opština je u izvještajnom periodu potrošila svega 2.316.000 eura, ili 49 odsto od plana. Najviše novca izdvojeno je za lokalnu infrastrukturu. Za otplatu dugova Opština je izdvojila 4,88 miliona eura.

Ukupne neizmirene obaveze Opštine Pljevlja na kraju prošle godine iznosile su 5,43 miliona eura, a lokalnih javnih preduzeća više od 5,1 milion.

U neizmirene obaveze Opštine nisu obuhvaćene reprogramirane nedospjele poreske obaveze Opštine, javnih ustanova i javnih preduzeća, u iznosu od 5,37 miliona eura, koji se plaćaju na period od 20 godina, kao ni 3,044 miliona eura duga Elektroprivredi, koji je nezakonito naplaćen po osnovu ekološke takse u vrijeme kada je na čelu lokalne uprave bio Filip Vuković. Ovaj dug Opština će otplaćivati u deset jednakih godišnjih rata.

Kod neizmirenih obaveza javnih preduzeća nisu obuhvaćene nedospjele reprogramirane poreske obaveze iz 2014. godine, od 4 miliona eura i nedospjele obaveze javnih preduzeća po reprogramu poreskog duga iz 2017. od 697.000 eura.

Opština je kreditno zadužena 2,66 miliona eura, od čega se 2,5 miliona eura odnosi na dugoročni kredit za postrojenje za preradu otpadnih voda.

Budžet Opštine Pljevlja za ovu godinu planiran je u iznosu od 20 miliona eura.

Preporučujemo za Vas