Savjet predložio klasične modele

Definisan plan privatizacije za 2020. godinu

Kako je saopšteno, ovogodišnji Plan privatizacije uključuje “samo metode klasične privatizacije, ali ne i valorizaciju turističkih lokaliteta i privrednih društava zbog novih mogućnosti koje daje nedavno usvojeni Zakon o privatno javnom partnerstvu”
1253 pregleda 0 komentar(a)
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte usvojio danas, na sjednici kojom je predsjedavao premijer i predsjednik ovog vladinog tijela Duško Marković Odluku o planu privatizacije za 2020. godinu.

Kako je saopšteno, ovogodišnji Plan privatizacije uključuje “samo metode klasične privatizacije, ali ne i valorizaciju turističkih lokaliteta i privrednih društava zbog novih mogućnosti koje daje nedavno usvojeni Zakon o privatno javnom partnerstvu”.

Savjet je predložio Vladi da se ove godine započene pripreme i sprovođenje tendera za privatizaciju sljedećih privrednih društava: Hotelska grupa "Budvanska rivijera" (prodaja akcija nakon restrukturiranja),"Castello Montenegro" - Pljevlja (prodaja akcija), "Institut za crnu metalurgiju" - Nikšić (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija).

Izvršnoj vlasti je predloženo da nastavi sa pripremom i sprovođenje tendera za prodaju nepokretnosti na lokaciji bivše vojne kasarne “Radoje Dakić”- Žabljak.

Treći predlog Savjeta odnosio se na berzansku prodaju preostalih državnih akcija u sljedećim društvima: „Agrotransport“ – Podgorica, „Metal produkt” – Podgorica, „Montenegroturist” – Budva, “Crnagoracoop" – Danilovgrad, “Novi duvanski kombinat”– Podgorica i “Kotor projekt” AD – Kotor.

“Savjet je razmatrao i Izvještaj o rezultatima tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta na lokaciji “Kabala for” (Herceg Novi) sa Odlukom o proglašenju tendera neuspjelim, Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa Ugovorom o kupoprodaji akcija društva “Kontejnerski terminal i generalni terete”- Bar urađen od strane kontrolora- Ernst&Young Montenegro, kao i Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica –Herceg Novi za period 20.12.2018. – 30.11.2019. godine.

Savjet se upoznao i sa Informacijom o realizaciji aktivnosti po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno-turističkog kompleksa “Mediteran” Žabljak za 2019, a razmotren je i Izvještaj o realizovanim aktivnostima po osnovu Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, u periodu od 2016-2019.

Savjet za privatizaciju razmotrio je i zahtjev društva „Vektra Boka“ - Herceg Novi od 3.12.2019. kao i usvojio četiri predloga mišljenja i dvije informacije pripremljene od strane Komisije za imovinska pitanja”, saopšteno je nakon sjednice Savjeta.