krol će i dalje pružati pravnu pomoć

Gdje piše da je izvještaj tajan

Damjanović traži da Bulatović objasni koja zakonska odredba kaže da je dokument o stečaju u Atlas banci poverljiv
1350 pregleda 0 komentar(a)
Atlas Banka, Foto: Luka Zeković
Atlas Banka, Foto: Luka Zeković

Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović tražio je od predsjednika stečajnog odbora Atlas banke Darka Bulatovića da ga informiše na osnovu koje zakonske odredbe je stečajni upravnik Mirko Radonjić izvještaj kompanije “Kroll Associates” označio povjerljivim dokumentom.

Kompanija “Kroll Associates” angažovana je da sprovede internu istragu događaja koji su doveli do stečaja Atlas banke.

“Imajući u vidu da mojim zahtjevom koji sam uputio stečajnom upravniku nijesu narušene zakonske odredbe o bankarskoj tajni (članovi 84-86, zakona o bankama) koje se odnose na sprovođenje postupka stečaja i likvidacije banaka, što je dopisom stečajnog upravnika, koji se nije pozvao ni na jednu zakonsku odredbu u odgovoru, faktički i potvrđeno, potrebno je da mi u skladu sa vašim zakonskim ovlašćenjima, dostavite informacije koje sam tražio stečajnom upravniku, a koje on nije htio da dostavi”, navodi se u dopisu.

Radonjić je Damjanovića krajem decembra informisao da je preliminarni izvještaj Korll-a povjerljiv i da se ne može se dostavljati trećim licima.Damjanović je tražio i odluku stečajnog odbora o angažovanju “Kroll- a sa pratećom dokumentacijom o toku i postupku angažovanja te kompanije.

Radonjić je 6. decembra obavijestio javnost da je stečajni odbor u junu angažovao tu firmu da sprovede internu istragu događaja koji su doveli do stečaja, kao i da identifikuje bilo faktore koji bi mogli ukazati na moguću zloupotrebu novca i koji su mogli doprinijeti neispunjavanju zahtjeva za adekvatnošću kapitala.

“Preliminarni nalazi su pokazali brojne oblasti koje su potencijalno mogle da dovedu do gubitka po banku. ‘Kroll’ će nastaviti da pruža pomoć stečajnom odboru i preduzeće dalje detaljne istrage ako budu neophodne u cilju podrške banci i njenim pravnim savjetnicima u razmatranju mogućih strategija za povraćaj tog novca”, navedeno je u ranijem saopštenju Radonjića. CBCG je u decembru prošle godine uvela prinudnu upravu, a u aprilu stečaj u Atlas banku.