Povećati prevoz preko Crne Gore i Luke Bar

Kontejnerski voz u februara počinje da vozi na liniji Bar - Beograd

Privredna komora će tražiti i da se lukama smanji naknada za obalu jer je tri puta veći iznos nego kod komšija, kao i da se dozvoli točenje goriva brodovima u luci
1627 pregleda 4 komentar(a)
Sa sastanka u Privrednoj komori
Sa sastanka u Privrednoj komori

Povećanje intenziteta tranzitnih tokova preko Crne Gore direktno bi uticalo na rast obima aktivnosti Luke Bar i Port of Adria, željezničkih te drumskih operatora, ocijenjeno je na sastanku o unapređenju logističkog pravca preko barske luke, organizovanom u Privrednoj komori Crne Gore.

Predstavnici Privredne komore i kompanija Luka Bar, Port of Adria, Montecargo, Željeznička infrastruktura, Održavanje željezničkih sredstava, Željeznički prevoz ističu da je osim intenziviranja trasporta na pravcu Srbija-Bar, neophodno pozicioniranje ove luke kao alternativne za robu iz Bosne i Hercegovine, te Kosova.

"U cilju stvaranja uslova za privlačenje tranzitnih roba u Crnu Goru neophodan je zajednički nastup na tržištu preduzeća Luka Bar, Port of Adria, Montecargo, Srbija Kargo, te Željezničke infrastrukture i donošenje jedinstvene cijene za sve vrste roba", navedeno je u saopštenju sa sastanka.

Najavljeno je da će početkom februara krenuti realizacija jednog od najznačajnijih projekata željezničkog saobraćaja. Riječ je o kontejnerskom vozu koji će saobraćati od Bara do Beograda. Saopšteno je da je potrebno kreirati najpovoljnije uslove, u smislu cijene i kvaliteta usluge, kako bi ovaj projekat dao najbolje rezultate.

"Predstavnici Luke Bar i kompanije Port of Adria istakli su zahtjev da se smanji naknada za upotrebu obale i sredstva dobijena po tom osnovu usmjere u njeno uređenje. Naknada sada iznosi 60 centi po toni i tri puta je veća nego u Luci Ploče. Smanjenjem ove naknade unaprijediće se konkurentnost barske luke", ocijenjeno je na sastanku.

U okviru Slobodne zone Luke Bar potrebno je formirati biznis zone u kojima bi se omogućili stimulansi za poslovanje kompanija, što je nužan preduslov za njen dalji razvoj. Kako je navedeno, već postoji značajno interesovanje za poslovanje u Slobodnoj zoni, a ono bi bilo znatno veće ukoliko bi postojale stimulativne mjere sa lokalnog i državnog nivoa.

Na tu temu biće organizovan sastanak sa predstavnicima ministarstava finansija i ekonomije, te Uprave carina.

Privredna komora će predložiti Ministarstvu finansija izmjenu pravilnika (PROPISA) kako bi se otklonila zabrana točenja goriva u brodove na vezovima i sidrištima. Aktuelno rješenje da se brodovi remorkerima prebacuju do benzinske stanice Jugopetrola znatno utiče na troškove prevoznika.

Inicirano je organizovanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije za vanredne situacije, u cilju povećanja transporta B materije preko Luke Bar. Izostanak ovog posla doveo bi do gubitaka za sve učesnike u transportnom lancu.

"Potrebno je poboljšanje uslova za intermodalnost, a prvi korak je izrada studije koja bi između ostalog predložila aktivnosti razvoja sveobuhvatnog intermodalnog transportnog sistema. Privredna komora će inicirati izradu takve studije koja bi mogla da uključi i eksperte iz CANU. Montecargo planira da u 2020. godini preveze 1,364 miliona tona robe. Tome će doprinijeti transport novih roba - rude gvožđa za potrebe HBIS Group iz Smedereva i koncentrata Bakra za kompaniju iz Bora", navedeno je u saopštenju.

Preporučujemo za Vas