Poništen tender EPCG od 414 hiljada

EPCG je kao najpovoljniju, na ovom nadmetanju, krajem novembra prošle godine, izabrala ponudu podgoričku firme “Security Guard Montenegro”, dok je drugorangirana bila ponuda nikšićke firme “Securitas Montenegro”, koja se žalila na postupak nabavke
1265 pregleda 0 komentar(a)
Upravna zgrada državne Elektroprivrede, Foto: Ivan Petrušić
Upravna zgrada državne Elektroprivrede, Foto: Ivan Petrušić

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je po službenoj dužnosti tender Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), procijenjene vrijednosti 413.340 eura, u vezi s otvorenom nabavkom usluga fizičke zaštite objekata ovog preduzeća.

EPCG je kao najpovoljniju, na ovom nadmetanju, krajem novembra prošle godine, izabrala ponudu podgoričku firme “Security Guard Montenegro”, dok je drugorangirana bila ponuda nikšićke firme “Securitas Montenegro”, koja se žalila na postupak nabavke.

Državna komisija je utvrdila bitnu neusaglašenost tenderske dokumentacije sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (ZJN) koja je dovela ili mogla da dovede do diskriminacije zainteresovanih ponuđača i ograničavanja tržišne konkurencije.

Navode da je u pozivu za javno nadmetanje naručilac (EPCG) ograničio tržišnu konkurenciju jer je predvidio da su ponuđači dužni da dostave garanciju ponude u iznosu od pet odsto procijenjene vrijednosti nabavke, pa je “onemogućio potencijalne ponuđače koji ispunjavaju uslove za učešće da podnesu ponude zbog nezakonito zahtijevane visine iznosa garancije ponude”.