Stečajna uprava objavila javni poziv

Prodaju nepokretnosti Atlas banke u Budvi za 4,2 miliona eura

Poziv se odnosi na zgradu u okviru koje se, između ostalog, prodaje 16 apartmana, 21 garažno mjesto, tri poslovna prostora i krovna terasa. Na prodaju su ponuđeni i nestambeni prostori i tehnička prostorija
2747 pregleda 0 komentar(a)
Atlas banka, Foto: Luka Zeković
Atlas banka, Foto: Luka Zeković

Stečajna uprava Atlas banke objavila je javni poziv za učešće na nadmetanju za prodaju nepokretnosti u Budvi, čija je ukupna vrijednost 4,2 miliona eura.

Poziv se odnosi na zgradu u okviru koje se, između ostalog, prodaje 16 apartmana, 21 garažno mjesto, tri poslovna prostora i krovna terasa. Na prodaju su ponuđeni i nestambeni prostori i tehnička prostorija.

Cijene ponuđenih apartmana, čija je površina 36 i 46 metara kvadratnih, kreću se od 90,97 hiljada eura do 143,3 hiljade eura, a garažnih mjesta od 16,95 hiljada eura do 29,99 hiljada eura, zavisno od površine.

U pozivu je objašnjeno da pravo prvenstva na kupovinu garažnih mjesta imaju zainteresovani za kupovinu poslovnih prostora i apartmana.

Cijena najvećeg ponuđenog poslovnog prostora, od 348 metara kvadratnih, iznosi 803,35 hiljada eura. Prodaju se i poslovni prostori od 135 i 105 metara kvadratnih po cijenama od 311,64 hiljade eura, odnosno 242,39 hiljada eura.

Na prodaju je ponuđena i krovna terasa površine 376 kvadratnih metara po cijeni od 585,72 hiljade eura.

Prodaja nepokretnosti obaviće se usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke, 4. marta. Pravo učešća imaju domaća i strana preduzeća i pojedinci koji do 3. marta uplate depozit za učešće u vrijednosti od deset odsto od početne cijene za predmetnu nepokretnost.

Građani zainteresovani za učešće u nadmetanju treba da navedu ime i prezime, adresu stanovanja, matični i broj lične karte. Zainteresovana preduzeća, osim naziva i sjedišta, treba da dostave registarski broj, originalni izvod iz registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana, ovjerenu prijavu, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika.

Postupak nadmetanja će biti završen ukoliko niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tad ponuđene najveće. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Uslovi za održavanje javnog nadmetanja smatraće se ispunjenim ukoliko u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti. Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem.

Kupac je dužan da u roku od 15 dana sa stečajnim upravnikom Atlas banke zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti. Ukoliko kupac u navedenom roku ne zaključi ugovor o kupoprodaji ili ne isplati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da ugovor zaključi sa ponuđačem koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje u javnom nadmetanju. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima najkasnije sedam dana od javnog nadmetanja.

Depozit izabranog ponuđača će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.