POJAŠNJENJE

ANO: Tehnički centri nemaju proviziju

"Takođe, nije istinita konstatacija da je Agencija prošle godine “ograničila dodatnu proviziju’’, saopštavajući društvima za osiguranje da moraju da je ukinu”
2707 pregleda 4 komentar(a)
Prebacivanja troškova i igra sa stavkama povećali cijenu registracije (Ilustracija), Foto: Boris Pejović
Prebacivanja troškova i igra sa stavkama povećali cijenu registracije (Ilustracija), Foto: Boris Pejović

Povodom teksta “Poskupjela registracija vozila” pojašnjenje je poslala Agencija za nadzor osiguranja (ANO).

“Navod da su, do prošle godine, društva za osiguranje davala tehničkim centrima proviziju za prodaju osiguranja nije tačan, jer tehnički centri kao pravna lica uopšte ne mogu ostvarivati proviziju po osnovu poslova prodaje osiguranja, iz prostog razloga što tehnički centri ne mogu prodavati osiguranje. Naime, tehnički centri predstavljaju samo fizičko mjesto prodaje osiguranja, na kojem osiguranje prodaju društva za osiguranje, odnosno društva za zastupanje u osiguranju. Shodno navedenom, takvu proviziju mogu ostvariti samo zastupnici u osiguranju, pa stoga provizija koju društvo za osiguranje plaća za usluge prodaje osiguranja zastupniku ne može uticati na visinu cijene tehničkog pregleda.

Takođe, nije istinita konstatacija da je Agencija prošle godine “ograničila dodatnu proviziju’’, saopštavajući društvima za osiguranje da moraju da je ukinu”. Društva za osiguranje u potpunosti samostalno upravljaju svojim troškovima, pa i troškovima navedenim u tekstu, pri čemu su dužna da u svakom trenutku obezbijede redovno izvršavanje svih obaveza iz poslovanja i stabilnost u poslovanju.

Nemamo informaciju da li je tačno parafraziran navod Nacionalnog biroa osiguravača ‘’da je i iznos dozvoljene provizije koja se odobrava zastupnicima definisan zakonom’’, pa u cilju tačnog informisanja javnosti napominjemo da iznos provizije koju društvo za osiguranje ugovara sa zastupnikom (ugovorom o zastupanju) nije propisan zakonom, već je utvrđen tarifama svakog društva za osiguranje, koje su predmet poslovne politike tog društva”, naveli su iz Agencije.

Povezani članci

11. Februar 2020.

Poskupjela registracija vozila

U sistemu tarifa navedena provizija i ukinuti dodatak

Povezani članci

11. Februar 2020.

Poskupjela registracija vozila

“Vijesti” su informaciju da je do povećanja troškova registracije vozila došlo zbog povećanja cijena tehničkog pregleda, jer su tehnički centri izgubili dio provizije koju su dobijali od prodaje osiguranja dobili iz tih tehničkih centara, ali i osiguravajućih kuća.

Na sajtu Agencije za nadzor osiguranja nalazi se sistem tarifa premija, urađen na osnovu Zakona o obaveznom osiguranju, u kojem je navedeno da provizija za prodaju osiguranja može da iznosi do 10 odsto bruto premije kao i da postoji “režijski dodatak” za “pokriće troškova za sprovođenje osiguranja” koja iznosi do 25 odsto tehničke premije ili do 19,69 odsto bruto premije osiguranja.

I proviziju i dodatak su do prošle godine dobijali tehnički centri, ali im je zatim ukinut ovaj dodatak zbog čega su povećali cijene svojih usluga.

Preporučujemo za Vas