ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Pao dio tendera za EPCG od 862.000 eura za poštanske usluge

Komisija poništila dio tenderske dokumentacije zbog ograničavanja ponuđača
1181 pregleda 0 komentar(a)
Elektroprivreda mora da otkloni nepravilnosti: Sjedište kompanije, Foto: EPCG
Elektroprivreda mora da otkloni nepravilnosti: Sjedište kompanije, Foto: EPCG

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki usvojila je žalbu firme “AP Print” i poništila djelove tenderske dokumentacije Elektroprivrede (EPCG) u vezi sa postupkom nabavke poštanskih usluga, procijenjene vrijednosti 862.000 eura.

Državna komisija je naložila EPCG da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti na ovom tenderu. Komisija će po pravosnažnosti njenog rješenja firmi “AP Print” vratiti naknadu za vođenje žalbenog postupka u iznosu od 8.620 eura, dok će EPCG istoj firmi morati da nadoknadi 484 eura za sastavljanje žalbe.

Poništenim odredbama tenderske dokumentacije, kako je utvrdila Državna komisija, naručilac sporne nabavke je onemogućio da u ovom postupku, kao ponuđači, učestvuju zainteresovana lica koja imaju pravo da obavljaju komercijalne poštanske usluge, te ih je neopravdano diskriminisao u odnosu na ponuđače koji imaju pravo da obavljaju univerzalne (a time i komercijalne) poštanske usluge.

Kako je utvrđeno, EPCG je u konkretnom bio dužan da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama predmet ovog tendera podijeli po partijama na način što bi univerzalne poštanske usluge bile u jednoj partiji, a komercijalne poštanske usluge bile određene u drugoj partiji.

Univerzalna poštanska usluga, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama obuhvata prijem, sortiranje, prenos i uručenje pismonosnih pošiljki mase do dva kilograma, paketa do 10 kilograma, registrovanih (preporučenih i vrednosnih) poštanskih pošiljki, sudskih i pisama u upravnom postupku.

Komercijalne poštanske usluge obuhvataju ostale usluge kao što su novčane poštanske usluge, zatim usluge elektronskih saopštenja, hibridne pošte (primanje elektronskih pisama i njihovo sortiranje i priprema za štampu) i druge usluge.