Đukanović zastario nije za ASK, šalju ga tužilaštvu

Agencija se pozvala na član 37. koji predviđa da slučaj preuzima tužilaštvo ukoliko postoji osnov sumnje u krivično djelo
415 pregleda 24 komentar(a)
Milo Đukanović, Branimir Gvozdenović, Foto: Filip Roganović
Milo Đukanović, Branimir Gvozdenović, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 24.02.2018. 19:51h

Agencija za sprečavanje korupcije je zahtjev i dokumentaciju iz slučaja “Prokletije”, poslala nadležnom državnom tužilaštvu, saopšteno je “Vijestima” iz ove institucije.

Slučaj “Prokletije” odnosi se na posao izrade prostornog plana Prokletije kojeg su 2015. godine od Ministarstva održivog razvoja i turizma dobile firme Aca i Mila Đukanovića, koji je tada bio premijer. Nakon teksta u “Vijestima” o ovom slučaju nevladina organizacija KOD je Agenciji 6. februara ove godine poslala zahtjeva za utvrđivanje postojanja mogućeg konflikta interesa.

Iz Agencije su “Vijestima” naveli da su razmotrili zahtjev čiji je podnosilac Srđan Perić, u ime nevladine organizacije KOD, ali da oni postupaju po Zakonu o sprečavanju korupcije koji se primjenljuje od 1. januara 2016. godine.

“Zahtjev organizacije KOD se odnosi na postupanje javnih funkcionera i sa njima povezanih lica u periodu od 2013. do 2015. godine, kada je važio Zakon o sprečavanju sukoba interesa, a istim se navodi i kršenje odredbi Zakona o javnim nabavkama za koje Agencija nije nadležna. U konkretnom slučaju Agencija postupa po Zakonu o sprečavanju korupcije, koji je počeo da se primjenjuje od 1. januara 2016. godine, danom početka rada Agencije, i isti ne sadrži odredbe koje dopuštaju retroaktivnu primijenu na događaje prije ovog datuma, pa samim tim ni na događaje koji su navedeni u zahtjevu organizacije KOD, jer se odnose na period od 2013. zaključno sa 2015. godinom”, saopšteno je iz Agencije “Vijestima”.

Naveli su i da je Agencija “razmotrila zahtjev i dostavljenu dokumentciju u okviru zakonom dopuštenih ovlašćenja, i u skladu sa ovlašćenjem iz člana 37 Zakona o sprečavanje korupcije, uputila predmetni zahtjev sa pratećom dokumentacijom nadležnom državnom tužilaštvu”.

Članu 37 ovog zakona glasi: “U slučaju postojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po služţbenoj dužţnosti, Agencija će zahtjev sa dokazima prikupljenim u vršenju svoje nadležţnosti, bez odlaganja dostaviti nadleţžnom drţžavnom tužţilaštvu. Ako Agencija raspolažţe podacima koji upućuju na nepravilnosti koje nijesu u njenoj nadležţnosti, dostaviće podatke nadleţžnom organu. Nadleţžni organi iz st. 1 i 2 ovog člana, duţžni su da obavijeste Agenciju o ishodu postupka”.

Odluku da se naruči izrada ovog plana donijela je Vlada 25. jula 2013. godine na sjednici kojoj je predsjedavao tadašnji premijer Milo Đukanović, koji je i potpisao tu odluku.

Javni poziv za ovu nabavku objavilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma 22. decembra 2014. godine. Odgovorni naručilac bio je ministar Branimir Gvozdenović. Jedini ponuđač bio je konzorcijum Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje, u vlasništvu Aca Đukanovića, čiji je podugovarač prema predatoj dokumentaciji bio Capital Invest njegovog brata Mila, tako da su Gvozdenović i Vlada znali da imovinsku korist od ovog posla sa državom ima tadašnji javni funkcioner Milo Đukanović.

Odluku o izboru ponuđača potpisao je Gvozdenović 27. februara 2015. godine. Ugovor o angažovanju konzorcijuma potpisan je 17. marta 2015. godine. Ugovorena vrijednost posla je 319 hiljada eura. Nacrt plana je u decembru prošle godine predat Ministarstvu i još je na ocjeni.

Bonus video: