UPRAVA TVRDI DA NIJE PREKRŠENA PORESKA TAJNA

Ne procjenjuju koliko duguju ostale vjerske zajednice

Iz Poreske uprave “Vijestima” nijesu precizno odgovorili ni imaju li Islamska zajednica i Katolička crkva više računa i koliko je preko njih novca prometovano...
14036 pregleda 128 komentar(a)
“Obaveze prema državi moraju svi poštovati”: Mugoša, Foto: Boris Pejović
“Obaveze prema državi moraju svi poštovati”: Mugoša, Foto: Boris Pejović

Poreska uprava (PU), na čijem čelu je Miomir M. Mugoša, tvrdi da nije prekršena poreska tajna kada je saopšten podatak o dugu i to da Mitropolija crnogorsko-primorska (MCP) ima više računa u komercijalnim bankama preko kojih je prometovano desetine miliona eura, jer nijesu saopštili precizan broj računa MCP.

“Vijestima” nijesu precizirali koliko druge vjerske zajednice duguju, imaju li više računa u bankama i koliko je preko njih novca prometovano...

Iz te institucije su priznali i da je Islamska zajednica u Crnoj Gori ima poreski dug, tvrdeći da im je Mugoša na sastanku saopštio isto što i MCP - da se obaveze prema državi moraju poštovati.

“Islamska zajednica do 2. marta treba da predstavi način na koji će izmiriti dospjele poreske obaveze”, tvrde iz PU nakon što je Mugoša u subotu u obraćanju javnosti najavio kontrolu poslovanja vjerskih organizacija u Crnoj Gori i govorio samo o MCP.

Iz PU su kazali da procijenjena poreska obaveza za 38 svještenika MCP, koji su bili prijavljeni do 2010. godine, iznosi 1,6 miliona eura.

“Broj sveštenika MCP je sigurno mnogo veći od pomenutog, a po podnošenju potrebne dokumentacije izvršiće se tačno zaduženje poreske obaveze koja će sigurno preći dva miliona eura”, zvanično su najavili iz PU.

Ekonomska analitičarka Mila Kasalica je saopštila da je PU prekšila zakon time što je javno dala procjene o poreskom dugu, iako je postupak u toku, kao i pričom o računima i prometima na njima.

Ona je za TV Vijesti precizirala da je prekršen član 16. Zakona o poreskoj administraciji jer nije smjelo da se govori “o konkretnim podacima za bilo kojeg konkretnog poreskog obveznika”.

Saopštili ste da “MCP ima više računa u komercijalnim bankama preko kojih je prometovano desetine miliona eura”. Da li je time prekršen Zakon o poreskoj administraciji u dijelu poreske tajne (član 16)?

Direktor PU Miomir M. Mugoša u obraćanju javnosti pomenuo je da MPC predstavlja najveću vjersku zajednicu u Crnoj Gori po nizu kriterijuma, koji između ostalog uključuju i činjenicu da u odnosu na ostale vjerske zajednice ista u komercijalnim bankama ima najveći broj otvorenih žiro-računa. Upravo poštujući odredbe člana 16 Zakona o poreskoj administraciji nije objelodanjen podatak kojim PU raspolaže kada je u pitanju tačan broj računa, te na taj način nije došlo do kršenja navedene norme.

Treba pomenuti i da član 16 propisuje da se institut poreske tajne ne odnosi na podatke koje poreski organ objavljuje kvartalno o listi poreskih dužnika, a da stepen poreske discipline predmetnog obveznika istu klasifikuje među najveće poreske dužnike. MCP izdvojena je kao zajednica sa najnižim stepenom poštovanja poreskih propisa, imajući u vidu da ista jedina od svih posluje u sivoj zoni zbog činjenice da ne prijavljuje svoje poreske obaveze, te se ne može dovoditi u istu ravan sa zajednicama koje su svoje obaveze prijavile državi.

Koliko Islamska zajednica u Crnoj Gori ima otvorenih računa u komercijalnim bankama i koliko je okvirno novca preko tih računa prometovano posljednjih godina?

Inspekcijski nadzor kod Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori otvoren je, kao i kod ostalih vjerskih zajednica, te će u istom biti utvrđene sve činjenice bitne za provjeru regularnosti obračuna, prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza istog, uključujući i podatke o broju računa u bankama i prometu sredstava preko istih.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti” iz izvora bliskih PU, poreski dug Islamske zajednice u Crnoj Gori je oko tri miliona eura. Da li je to tačno i koliki je poreski dug te vjerske organizacije?

Mešihat Islamske zajednice je, za razliku od MCP, uredno prijavio sve vjerske službenike. Treba naglasiti da je ova vjerska zajednica vršila značajan dio uplata za vjerske službenike na njihove individualne račune, zbog čega je neophodno najprije izvršiti rasknjižavanje ovih uplata, kako bi se utvrdilo stvarno stanje poreskih obaveza, nakon čega će se pristupiti daljoj naplati poreskih obaveza mehanizmima izmirenja duga od strane predmetnog subjekta. Na sastanku održanom sa ovom vjerskom zajednicom, prenijeta je ista poruka kao i Mitropoliji, a to je da se obaveze prema državi moraju poštovati, te da do 2. marta ista treba da predstavi način na koji će izmiriti dospjele poreske obaveze.

Koliko Rimokatolička crkva u Crnoj Gori ima otvorenih računa u komercijalnim bankama i koliko je okvirno novca preko njih prometovano?

Inspekcijski nadzor kod Rimokatoličke crkve Podgorica otvoren je, kao i kod ostalih vjerskih zajednica, te će u istom biti utvrđene sve činjenice bitne za provjeru regularnosti obračuna, prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza istog, uključujući i podatke o broju računa u bankama i prometu sredstava preko istih.

Imajući u vidu Zakon o reprogramu poreskog duga, zašto vjerske organizacije u Crnoj Gori koje su poreski dužnici nijesu ušle u reprogram? Da li su se one prijavljivale za reprogram?

Odredbe Zakona o reprogramu poreskog potraživanja odnosile su se na sve poreske obveznike, uključujući i vjerske zajednice u Crnoj Gori. Ovu zakonsku mogućnost iskoristilo je pet vjerskih zajednica i to: Crnogorska pravoslavna crkva Cetinje, Eparhija budmljansko-nikšićka Berane, Metoh manastira Ostrog - Jovan do Nikšić, Srpska pravoslavna crkvena opština Nikšić i Srpska pravoslavna crkvena opština Pljevlja, koje uredno servisiraju dospjele poreske obaveze kroz reprogram.

Upravo ovi pozitivni primjeri, finansijski mnogo manje moćnih organizacija, ukazuje da nema opravdanja za nepoštovanje poreskih obaveza i da je stepen poreske discipline vjerskih zajednica može i mora biti na mnogo višem nivou.

Saslušanje Mugoše u parlamentu do sredine marta

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet prihvatio je inicijativu poslanika SDP-a Raška Konjevića da zakaže kontrolno saslušanje direktora PU o radu Poreske uprave u oblasti nadzora i naplate poreskog duga. Saslušanje će biti organizovano do 15. marta.

Konjević je u obrazloženju naveo da informacije koje je u posljednje vrijeme saopštio Mugoša “slikovito pokazuju nefunkcionalnost sistema naplate poreza” i da snaga države mora biti jednaka prema svima.

Premijer Duško Marković je juče poručio da zakon mora da jednako važi za sve u Crnoj Gori i da nema spora da je “ovo zakoniti rad PU u sklopu ukupnih aktivnosti i povećanja finansijske discipline i eliminacije sive ekonomije”.

Iz MCP-a su, između ostalog, saopštili da je “višemilionski dug” izmišljen zarad “hajke protiv crkve”, te da je sveštenička služba mimo svake logike svrstana u samostalne djelatnosti, pa se zaduženja za sveštena lica ne mogu voditi na MCP.

Poreska: “Dug MCP će sigurno preći dva miliona”

Zašto se MCP nije našla na crnoj listi poreskih dužnika ako tvrdite da su joj poreske obaveze procijenjene na više miliona eura. Da li možete okvirno brojkom da saopštite koliko iznosi ovih “više miliona eura”?

Kao što je navedeno i naglašeno u obraćanju direktora javnosti i reagovanju na saopštenje MCP, u skladu sa Zakonom o objedinjenoj registraciji i naplati, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Pravilnikom o utvrđivanju osnovica doprinosa za PIO za svještenike, vjerske službenike, monahe i monahinje, zaduženje poreske obaveze za sveštenike i vjerske službenike vrši poreski organ na osnovu registracionih podataka o sveštenicima i vjerskim službenicima dostavljenim od strane vjerskih zajednica. Imajući u vidu da MCP nije dostavila JPR obrasce za svoje sveštenike, kojima bi isti bili prijavljeni u Centralni registar poreskih obveznika i osiguranika, to se zaduženje poreske obaveze za period od 2011. do 2020. godine nije moglo izvršiti u sistemu Poreske uprave. Svi podaci o obveznicima koji su na crnoj listi PU potiču iz informacionog sistema, a kako u istom zbog gore navedenog zaduženje MCP za period 2011.-2019. godina još nije kreirano, to se ista nije našla na crnoj listi. Procijenjena poreska obaveza za 38 svještenika MCP, koji su bili prijavljeni do 2010. godine, iznosi 1,6 miliona eura, a kako je broj sveštenika MCP sigurno mnogo veći od pomenutog, po podnošenju potrebne dokumentacije izvršiće se tačno zaduženje poreske obaveze koja će sigurno preći dva miliona eura.

Preporučujemo za Vas