SJEDNICA VLADE

Produžen period istraživanja iz ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika

Kako je saopšteno nakon sjednice, produženje roka je odobereno za blokove 4118-4, 4118-5, 4118-9 i 4118-10
639 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Bojana Ćupić
Sa sjednice Vlade, Foto: Bojana Ćupić

Vlada je danas odobrila kompanijama Eni Montenegro i Novatek Montenegro BV Holandija produženje prvog perioda istraživanja iz ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za godinu.

Kako je saopšteno nakon sjednice, produženje roka je odobereno za blokove 4118-4, 4118-5, 4118-9 i 4118-10.

„Imajući u vidu da su zahtjevi koncesionara ocijenjeni opravdanim i da se mogu prihvatiti kao tehnički problemi koji se nijesu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, odnosno koji su bili van razumne i predvidljive kontrole koncesionara, Vlada je odobrila produženje prvog perioda istraživanja i faze istraživanja iz Ugovora za period od godinu“, kaže se u saopštenju dana.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji projekta termoenergetskog kompleksa u Pljevljima koji obuhvata izgradnju sistema za odsumporavanje, denitrifikaciju, unapređenje rada elektrofilterskog postrojenja, izgradnju sistema za tretman otpadnih voda i rekonstrukciju unutrašnjeg sistema transporta pepela i šljake.

Predviđeno je, kako se navodi, i da sama TE Pljevlja bude toplotni izvor za grijanje Pljevalja.

Na osnovu javnog poziva za izbor izvodjača radova za ekološku rekonstrukciju postojećeg bloka TE, kao prvorangirani izabran je Konzorcijum u sastavu Dec International – Bemax - Bb Solar - Permonte.

Navodi se da je vodeći član tog kozorcijuma firma Dong Fang iz Kine, a vrijednost izabrane ponude iznosi preko 54 miliona eura sa PDV-om.

U diskusiji je naglašeno da je izrada tehničke dokumenatcije od strane Projektanta završena i da se nalazi kod Revidenta.

„Elaborat o uticaju na životnu sredinu, koji je sastavni dio Idejnog projekta, je urađen i usaglašen se Agencijom za zaštitu životne sredine. Revidovan Idejni projekat zajedno sa Elaboratom o uticaju na životnu sredinu su uslov za dobijanje građevinske dozvole“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se sa izabranim izvođačem radova očekuje uskoro potpisivanje Ugovora o Izvođenju Ekološke rekonstrukcije, što je uslov za početak radova na realizaciji Projekta.

„Poslije potpisivanja Ugovora počinje da teče rok od 39 mjeseci za završetak svih potrebnih poslova, počev od izrade Glavnog projekta do predaje postrojenja u probni rad sa garantnim rokom od 24 mjeseca“, naveli su iz Vlade.

Donijeta je Uredba o izmjenama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II Program).

Kako je pojašnjeno, izmjene i dopune se donose zbog izmjena pravno tehničke prirode koje se odnose na terminološko usklađivanje pojedinih pojmova, uslova i kriterijuma propisanih IPARD II Programom.

„Stupanjem na snagu Uredbe stvara se pravna mogućnost za objavljivanje Javnih poziva na osnovu kojih će se u 2020. godini omogućiti poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima da ostvare pravo na sredstva podsticaja iz pretpristupnih fondova Evropske unije čiji je iznos viši od 20 miliona eura“, kaže se u saopštenju

Vlada je donijela Odluku o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini za ovu godinu.