Opet presuda da plate sudske troškove zbog “švajcaraca”

Klijenti odustali od tužbe protiv banke jer je država posebnim zakonom omogućila da kredite u švajcarskim francima konvertuju u eure
2499 pregleda 1 komentar(a)
Agonija zbog sudskih troškova traje od 2017. godine: Sa jednog od protesta klijenata, Foto: Zoran Đurić
Agonija zbog sudskih troškova traje od 2017. godine: Sa jednog od protesta klijenata, Foto: Zoran Đurić

Osnovni sud u Podgorici drugi put je presudio da građani koji su pokrenuli sudski spor zbog kredita u švajcarskim francima treba da plate sudske troškove postupka koji su više od dva miliona eura.

Tako je odlučeno, iako su klijenti odustali od sudskog postupka protiv nekadašnje Hipo Aple Adria banke, sada Adiko banke, nakon što im je država posebnim zakonom omogućila 2016. godine da konvertuju te kredite u eure. To je urađeno po uslovima koji su važili na dan kada su ugovori potpisani, odnosno sa fiksnom kamatnom stopom od 8,2 odsto na godišnjem nivou i bez zatezne kamate.

Klijenti koji su tužili Adiko banku i faktoring kompaniju Heta (na koju je banka prenijela dio kredita koje nije mogla da naplati) odustali su od tužbe 2016. godine, jer im je zakonom ispunjeno ono što su tražili tužbom.

Tužba je podnijeta u maju 2013. godine. Adiko banka je kredite u švajcarskim francima odobravala 2007. i 2008. godine, a klijentima su kasnije zbog promjene kursa rate drastično uvećane.

Pitanje sudskih troškova nije zaokruženo od 2017. godine.

Osnovni sud je u julu 2017. godine donio rješenje po kome se tužioci (njih 267) obavezuju da banci na ime troškova isplate po 3.751 euro, a umješaču (faktoring kompaniji Heta) 3.079 eura, što je bilo ukupno 1,8 miliona eura. Tu presudu je nakon žalbe klijenata Viši sud ukinuo u julu 2018. godine i vratio predmet na ponovno odlučivanje, a Osnovni sud je krajem prošle godine opet presudio da svaki klijent snosi troškove postupka. U međuvremenu je iznos troškova prešao dva miliona. Opet je uslijedila žalba i klijenata i advokata banke Višem sudu koji u maju ove godine opet ukida presudu Osnovnog suda i vraća mu predmet.

Prema novoj presudi Osnovnog suda, koja je donijeta 27. februara, uvećani su troškovi i sada oni koji su vezani tužbom za Adiko banku treba da plate 4.062 eura (po klijentu), a oni koji su vezani za Hetu 3.604 eura (po klijentu).

Klijenti imaju pravo da se opet žale Višem sudu.

“Zahtjev ispunjen, pa toškovi obesmišljavaju postupak”

Stav advokata klijenata je da je u toku sudskog postupka tuženi ispunio zahtjev pa su oni zato povukli tužbu.

“Odredbom člana 156 Zakona o parničnom postupku je propisano da tužilac koji povuče tužbu dužan je da tuženom nadoknadi troškove spora, osim u slučaju kada je do povlačenja došlo nakon ispunjenja zahtjeva. Tužioci su pokrenuli sudski spor protiv tuženog zbog enormnog povećanja kreditne obaveze, pa kad je njegov tužbeni zahtjev ispunjen i njegova obaveza svedena na realnu nametanje obaveze naknade troškova spora obesmislilo bi cijeli postupak”, stav je advokata koji je naveden u jednoj od žalbi Višem sudu.