UPUTILI VLADI PREDLOG MJERA

Unija poslodavaca: Ublažiti posljedice koronavirusa po održivost preduzeća

"Neophodno je definisati hitne mjere pomoći kompanijama, radi očuvanja likvidnosti i kontinuiteta njihovog poslovanja, kao i očuvanja radnih mjesta"
1069 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Poslodavci.org
Ilustracija, Foto: Poslodavci.org

Upravni odbor Unije poslodavaca (UPCG) uputio je Vladi predlog mjera u cilju pravovremenog reagovanja i ublažavanja posljedica koronavirusne bolesti po održivost preduzeća i očuvanje radnih mjesta.

Iz UPCG su kazali da podržavaju Vladu u realizaciji privremenih mjera zaštite građana Crne Gore od korona virusa (COVID-19), koje su definisane odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti.

"Zaštita i očuvanje zdravlja i života građana je zajednički prioritet cijelog društva. Zato će napori UPCG u narednom periodu biti usmjereni na djelovanje u svrhu očuvanja javnog zdravlja i pružanja podrške privredi“, naglasili su iz UPCG.

U tom cilju, kako su naveli, neophodno je definisati hitne mjere pomoći kompanijama, radi očuvanja likvidnosti i kontinuiteta njihovog poslovanja, kao i očuvanja radnih mjesta.

Iz UPCG su kazali da je Upravni odbor predloge za uvođenje konkretnih mjera pomoći usvojio sagledavajući trenutnu situaciju, pri čemu će u narednom periodu pratiti razvoj događaja i blagovremeno reagovati u odnosu na nove okolnosti.

U UPCG smatraju da treba formirati posebno nacionalno tijelo/odbor za podršku privredi, koje će se baviti pitanjima očuvanja ekonomskih aktivnosti i likvidnosti preduzeća i očuvanja radnih mjesta (radni odnosi, socijalna zaštita, ekonomska i finansijska pitanja).

U rad tog tijela, kako su naveli, treba uključiti predstavnike ministarstava finansija, ekonomije, zdravlja, održivog razvoja i turizma i rada i socijalnog staranja, kao i Centralne banke (CBCG), Poreske uprave, Investiciono razvojnog fonda (IRF), Udruženja banaka, UPCG i Privredne komore.

U UPCG smatraju i da treba formirati poseban novčani fond za podršku privredi, u cilju očuvanja ekonomskih aktivnosti i likvidnosti preduzeća i očuvanja radnih mjesta, uz precizno utvrđenu metodologiju za dodjelu sredstava pomoći opredijeljenih po tom osnovu.

Kako su naveli, CBCG treba da naloži komercijalnim bankama sprovođenje mjera u okviru kojih će se korigovati kamatne stope, produžiti ročnost zajmova i smanjiti naknade za platni promet.

Iz UPCG predlažu i da IRF izvrši korekciju kamatnih stopa za postojeće zajmove na nivo od 0,5 odsto do 1,2 odsto u odnosu na stepen ugroženosti konkretnog privrednog subjekta.

Prema njihovim riječima, IRF i komercijalne banke treba da obezbijede moratorijum na otplatu kreditnih obaveza za privredne subjekte, shodno trajanju krize, kao i povoljne kredite za finansiranje obrtnih sredstava, sa grejs periodom od godinu dana;

Kada su u pitanju poreske mjere, u UPCG smatraju da treba obezbijediti odlaganje rokova za plaćanje dospjelih poreskih obaveza, kao i za podnošenje poreskih prijava i plaćanje svih vrsta poreza, uključujući i doprinose na lična primanja, počev od dana stupanja na snagu privremenih mjera zaštite građana Crne Gore od korona virusa, a u zavisnosti od trajanja krize.

Kako su naveli, treba obezbijediti i privremeno smanjenje opšte stope PDV-a na promet svih vrsta proizvoda i usluga i smanjiti stopu PDV na sedam odsto na promet svih usluga u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Iz UPCG predlažu i privremeno suspendovanje obaveza plaćanja poreza i doprinosa na zarade poslodavcima iz ugroženih sektora, kao i oslobađanje privrednih subjekata iz sektora turizma i ugostiteljstva plaćanja lokalnih komunalnih taksi i naknada za ovu godinu, odnosno u zavisnosti od trajanja krize.

U UPCG smatraju da treba omogućiti reprogram/odlaganje obaveza prema javnim preduzećima i lokalnim samoupravama.

Predlažu i da se omogući da se, uz konsultacije sa predstavnicima privrednih subjekata i lokalne uprave, sačini model multirateralne kompenzacije i pozove na izmirenje međusobnih obaveza između privrednih subjekata, te između privrednih subjekata i države i organa lokalne samouprave;

Kada su u pitanju mjere radno-pravnih odnosa, u UPCG smatraju da treba obezbijediti suspenziju odredbe Opšteg kolektivnog ugovora o obavezi isplate 70 odsto naknade zarade zaposlenog i primjenu odredbe Zakona o radu o isplati 60 odsto naknade zarade uslijed prekida obavljanja djelatnosti bez krivice zaposlenog i poslodavca.

Treba, smatraju u UPCG, obezbijediti i subvenciju naknade zarade u iznosu od 80 odsto, naročito onim poslodavcima koji su djelimično ili potpuno obustavili poslovanje shodno naredbi Vlade, kao i poslodavcima koji su obezbijedili odsustvo sa rada jednom od roditelja djece mlađe od 11 godina.

Iz UPCG predlažu i da se omogući poslodavcima da uvedu skraćeno radno vrijeme, uz srazmjerno smanjenje zarade za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti.

Smatraju i da treba bliže urediti procedure za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada i pitanje isplate naknade zarada onim zaposlenima koji su u režimu “samoizolacije” zbog postojanja simptoma i po preporuci ljekara, i obezbijedi refundaciju troškova od prvog dana bolovan

Preporučujemo za Vas