Opremanje centralnog depoa čekaće završetak tenderskih procedura

Na popravnom tender za opremanje Muzeja od 350.000 eura

Uprava javnih radova zbog žalbe “Eurozoxa” treba da otkloni nepravilnosti u dokumentaciji
720 pregleda 0 komentar(a)
Narodni muzej Crne Gore, Foto: Filip Roganović
Narodni muzej Crne Gore, Foto: Filip Roganović

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki djelimično je usvojila žalbu danilovgradske firme “Eurozox” i poništila dio dokumentacije Uprave javnih radova (UJR) na tenderu procijenjene vrijednosti 350.000 eura, a u vezi sa opremanjem Centralnog depoa Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore na Cetinju.

Naručilac sporne nabavke moraće u roku od 15 dana da otkloni nepravilnosti iz tenderske dokumentacije na koje mu je Državna komisija ukazala, a ona će danilovgradskoj firmi vratiti, po pravosnažnosti rješenja, 3.500 eura nadoknade uplaćene za vođenje žalbenog postupka.

Komisija je, takođe, obavezala Upravu javnih radova da kompaniji “Eurozox” kao žaliocu nadoknadi 400 eura za troškove sastavljanja žalbe.

Državna komisija je utvrdila da je bio osnovan žalbeni navod “Eurozoxa” da je tenderska dokumentacija nezakonita s obzirom da je naručilac “za pojedine stavke naveo naziv proizvođača, iako je prethodno u tehničkim specifikacijama dao opis tražene robe”. Utvrđeno je da je tenderska dokumentacija bila nezakonita i u dijelu kojim je Uprava javnih radova zahtijevala da se ispunjenost uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti ”dokazuje dostavljanjem uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji se odnose na proizvođača robe, a ne na podobnost same robe”.

Državna Komisija ukazala je Upravi javnih radova kao naručiocu da je potrebno da usaglasi djelove tenderske dokumentacije na način što će dio uslova previđen članom 9. nacrta ugovora, koji se odnosi na obavezu izvršioca da obezbijedi servisiranje u garantnom roku, predvidi i u tački XV Poziva za javno nadmetanje, kao i da usaglasi tehničku specifikaciju u dijelu obezbjeđenja transporta i načina ugradnje opreme sa tačkom XV Poziva za javno nadmetanje i članom IX Nacrta ugovora.

Osnovani su bili i žalbeni navodi da Nacrt ugovora nije usaglašen sa tenderskom dokumentacijom s obzirom na to da u nacrtu nije naveden rok i način plaćanja koji su bili definisani dokumentacijom.

Pljevaljski Vodovod mora ponovo da vrednuje ponude

Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki usvojila je i žalbu firme “Sigillum Co” iz Podgorice i poništila odluku plievaljskog Vodovoda od 14. februara ove godine o izboru najpovoljnije ponude za nabavku vodovodnog i kanalizacionog materijala, procijenjene vrijednosti 170 hiljada eura, i predmet vratila na ponovni postupak i odlučivanje.

Naknadu od 1.700 eura uplaćenu za vođenje žalbenog postupka Komisija će vratiti firmi “Sigillum” u roku od 15 dana po pravosnažnosti njenog rješenja, dok će pljevaljski Vodovod morati da nadoknadi troškove sastavljanja žalbe u iznosu od 484 eura.

Preporučujemo za Vas