SUOČAVANJE SA POSLJEDICAMA PANDEMIJE

Centralna banka sprema nove mjere: Ima li prostora za smanjenje kamatnih stopa?

Guverner CBCG, Radoje Žugić, više puta je saopštio da je “crnogorski bankarski sektor likvidniji nego ikada, što se mjeri sumom od preko milijardu eura” i otvara se pitanje šta značajnije mogu da učine u teškoj situaciji za građane i privredu
9269 pregleda 5 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Centralna banka (CBCG) priprema nove mjere koje bi trebalo da građanima i privredi pomognu u suočavanju sa posljedicama pandemije koje je izazvao novi kronavirus, saznaju “Vijesti” iz više izvora.

Iz vrhovne monetarne institucije nijesu odgovorili “Vijestima” koje će to biti mjere, da li ima prostora za smanjenje kamatnih stopa, kao i da li će CBCG smanjiti neke od svojih naknada koje ubira.

Guverner CBCG, Radoje Žugić, više puta je saopštio da je “crnogorski bankarski sektor likvidniji nego ikada, što se mjeri sumom od preko milijardu eura” i otvara se pitanje šta značajnije mogu da učine u teškoj situaciji za građane i privredu.

Jedna od opcija koja se ranije pominjala kao druga faza mjera CBCG, nakon moratorijuma na kredite do tri mjeseca, bila je da se razmatraju mogućnosti poput novih uslova i rokova otplate kredita - dostavljanjem dokaza o otkazu, neredovnosti primanja ili umanjenju zarade 20 odsto i više...

Savjet CBCG je juče odlučio da dio prošlogodišnje dobiti od 2,5 miliona eura uplati u državni budžet da bi se sanirale aktuelne ekonomske posljedice.

Ni iz nekoliko većih komercijalnih banaka nijesu mogli precizati da li pripremaju dodatne i značajnije pogodnosti za građane u ovoj kriznoj situaciji, izazvanom koronavirsom, i šta se može očekivati po pitanju kamatnih stopa. Odgovori na ta pitanja svedeni su na informulaciju da prate situaciju i da će u zavisnosti od dešavanja preduzimati dalje korake.

CBCG je kao mjeru podrške građanima i privredi na početku pogoršanja situacije u Crnoj Gori uvela stopiranja otplate kredita do tri mjeseca, banke su privremeno ukinule naknade za korišćenje usluga elektronskog i mobilnog bankarstva, a nije svuda besplatno podizanje novca ako se to čini sa bankomata mimo sopstvene banke.

Prema dostupnim podacima, na privremeno ukidanje provizije za podizanje novca sa bankomata koji nijesu dio sopstvene bankovne mreže odlučili su se Hipotekarna, NLB, Erste, Prva, Podgorička banka..., a još nijesu CKB, Adiko, Lovćen banka koje su se odlučile na drugačije povoljnosti.

Cilj privremenog ukidanja tog troška za građane je da se u što većoj mjeri smanji kretanje građana u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravlje.

Unija poslodavaca tražila je od CBCG da naloži komercijalnim bankama sprovođenje mjera u okviru kojih će se korigovati kamatne stope, produžiti ročnost zajmova i smanjiti naknade za platni promet, kao i da obezbijede povoljne kredite za finansiranje obrtnih sredstava sa grejs periodom od godinu.

Prate situaciju

Iz CKB-a su kazali da imaju 105 bankomata na kojima je njihovim klijentima dostupno da besplatno podigunu novac. Poručuju da će transparentno obavještavati klijente o akcijama koje sprovode i da su im sada najvažnije aktivnosti za sprovođenje moratorijuma.

“Po isteku moratorijuma svima koji budu željeli da podnesu zahtjev za reprogram kredita, omogućićemo ovu pogodnost. U vezi sa okolnostima epidemije koronavirusa, banka će pažljivo pratiti sutuaciju, poštovati mjere nadležnih organa i procjenjivati dalje korake u pravcu pružanja podrške zaposlenima, klijentima i privredi”, kazali su u CKB banci, članici mađarske OTP grupe.

Druga crnogorska članica te grupacije, Podgorička banka, ima sličan odgovor o novim povoljnostima za klijente, kao i da pažljivo prate situaciju na tržištu, da su dnevno u komunikaciji sa klijentima, “prateći njihove potrebe i mogućnost da im ponudimo najbolje uslove”.

Lovćen banka je izdvojila povoljnost za penzionere u Podgorici za dostavu gotovine, pozivom na njihov kol centar 19993 od 8 do 16 sati. Uz dostavu naručene gotovine, službenik banke će donijeti i potrebnu dokumentaciju za fizičku identifikaciju naručioca isplate, uz poštovanje mjera zaštite prema preporukama Instituta za javno zdravlje.

U Erste banci novi korisnici digitalnih kanala plaćanja oslobođeni su plaćanja mjesečne naknade tokom tri mjeseca. Iz te banke poručuju da su sve olakšice koje su uveli u cilju da građani što manje dolaze u filijale.

“Širenje koronavirusa je globalna prijetnja i vlade su odlučno reagovale mjerama, koje su usmjerene na najvažniji cilj - očuvanja zdravlja i bezbjednosti ljudi. Ipak, te mjere će vrlo vjerovatno imati značajnog materijalnog uticaja na poslovanje većine preduzeća u zemlji, što će se odraziti sa povećanim zahtjevima prema bankama. Svi relevantni subjekti u državi rade na rješavanju posljedica krize. Erste banka je odlučna da, u skladu sa razvojem situacije, značajno doprinese održavanju stabilnosti finansijskog sistema”, kazali su u Erste banci.

Adiko banka je od kraja ovog mjeseca ukinula naknade za digitalne kanale plaćanja, a za nove korisnike tog servisa koji ga budu aktivirali do kraja ovog mjeseca neće naplaćivati trošak održavanja šest mjeseci. Podizanje novca je besplatno samo na bankomatima koji su dio mreže te banke.

“Banka prati situaciju i čini sve što može da izađe klijentima u susret. Dosta toga će zavisiti od razvoja okolnosti, trajanja vanredne situacije i uticaja koji bude imala na cjelokupnu ekonomiju u zemlji. U ovim vanrednim okolnostima, prioritet nam je sprovođenje usvojenih mjera za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa”, kazali su u Adiko banci.

Iz NLB banke su istakli da su se odrekli provizije na drugim bankomatima da bi pokazali društvenu odgovornost, a sa krajnjim ciljem da olakšaju klijentima da što veći broj kontakata sa bankom ostvare digitalnim putem i time izbjegnu izlaganje nepotrebnom riziku po zdravlje dolaskom u filijalu.

“U trenutnim izazovnim okolnostima banka svakom klijentu i njegovom zahtjevu pristupa individualno i traži najbolje rješenje za prevazilaženje potencijalnih poteškoća sa kojima se susreću”, kazali u NLB banci.

Olakšice kod susjeda

Na preporuku Hrvatske narodne banke (HNB) od 25. marta u toj državi sve banke privremeno su ukinule naknadu građanima za podizanja gotovine na bankomatima izvan sopstvene bankomatske mreže.

“Time se želi doprinijeti smanjenju rizika od zaraze jer u tom slučaju građani ne moraju koristiti udaljene bankomate svoje banke da bi izbjegli dodatne troškove, već mogu odabrati najbliži raspoloživi bankomat...”, ukazali su iz HNB.

U Srbiji olakšica građanima i privredi je moratorijum na kredite do 90 dana, a sličan ima i Crna Gora, a tri mjeseca kasnije se mogu platiti računu za komunalije za penzionere bez kamate, reprogram dugova je bez kamate, neće biti prinudne naplate za sve neplatiše...