PRIVREMENE MJERE U CILJU UBLAŽAVANJA POSLJEDICA KORONAVIRUSA

CBCG: Bankama se zabranjuje isplata dividende, osim u obliku akcije

Iz CBCG je objašnjeno da je dozvoljena raspodjela dividende jedino na način da se ona transformiše u akcijski kapital, te da će se na taj način povećati nivo kapitalizovanosti crnogorskog bankarskog sistema i obezbijediti da bude potpuno spreman za potencijalne izazove
20491 pregleda 9 komentar(a)
CBCG, Foto: Boris Pejović
CBCG, Foto: Boris Pejović

Centralna banka (CBCG) dozvoliće bankama da, uz njeno odobrenje, kroz odobravanje kredita ili na drugi način povećaju izloženost prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica preko propisanih limita izloženosti (25 odsto sopstvenih sredstava banke)

"Banka je u obavezi da, uz zahtjev za izdavanje ovog odobrenja, dostavi CBCG informaciju o razlozima za povećanje izloženosti, sa iznosom prekoračenja i rokom u kojem će banka svesti tu izloženost u prethodno propisane okvire. Na ovaj način se olakšava pribavljanje dodatnih finansijskih sredstava dijelu korisnika kredita koji su pogođeni aktuelnom krizom i daje se podsticaj nastavku njihovog poslovanja" saopšteno je danas iz CBCG.

To je jedna od dvije privremene mjere koje su donijete u cilju ublažavanja posledica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Nova mjera je da se bankama privremeno zabranjuje isplata dividende akcionarima, osim isplate u obliku akcija banke.

Iz CBCG je objašnjeno da je dozvoljena raspodjela dividende jedino na način da se ona transformiše u akcijski kapital, te da će se na taj način povećati nivo kapitalizovanosti crnogorskog bankarskog sistema i obezbijediti da bude potpuno spreman za potencijalne izazove.

"CBCG i Savjet, koji je u stalnom zasijedanju, pomno i svakodnevno prate razvoj situacije u vezi sa epidemijom koronavirusa, u svijetlu uticaja na ekonomske tokove, analiziraju dešavanja na tržištu i proučavaju uporedne sisteme. Namjera je da se podrže "zdrave" kompanije, kao i one koje imaju potencijal da održe svoje poslovanje, a sve u cilju minimiziranja negativnog uticaja epidemije koronavirusa na ekonomsku aktivnost u zemlji. CBCG je u stalnoj komunikaciji sa svim relevantnim zainteresovanim subjektima i zajedno sa poslovnim bankama aktivno radi na iznalaženju načina za prevazilaženje problema do kojih je dovela aktuelna kriza. Ono što je, u ovom trenutku, velika prednost jeste činjenica da je bankarski sistem u Crnoj Gori visoko likvidan, te je sposoban da pruži potrebnu kreditnu podršku građanima i privredi. Ukoliko kriza potraje i ukaže se potreba „upumpavanja“ nove likvidnosti, CBCG raspolaže sredstvima koja mogu biti iskorišćena za tu namjenu" saopšteno je iz CBCG nakon sjednice Savjeta koji je donio odluku o izmjeni i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem.

Iz CBCG su naglasili da je riječ riječ o mjerama privremenog karaktera, čija će dužina trajanja zavisiti od daljeg razvoja situacije i finansijskog stanja banaka, koje se pojačano i na dnevnom nivou prati.

Paralelno će se, u zavisnosti od daljih dešavanja, sagledavati potreba uvođenja novih.

Preporučujemo za Vas