lani poslovali sa gubitkom od 850.985 eura

„Montekargo” u minusu 5,86 miliona

Revizorska kuća “Računovodstvo i revizija“ dala je mišljenje sa rezervom na prošlogodišnje finansijske iskaze i utvrdila da postoji značajna neizvjesnost kada je riječ o stalnosti daljeg poslovanja preduzeća
4266 pregleda 0 komentar(a)
Planiraju bolje poslovanje ove godine, Foto: Twitter
Planiraju bolje poslovanje ove godine, Foto: Twitter

Željeznička kompanija za prevoz robe “Montekargo” lani je poslovala sa gubitkom od 850.985 eura, a akumulirani gubici iz prethodnih godina premašili su 5,86 miliona eura, pokazuju podaci iz revizorkog izvještaja te državne kompanije za 2019.

Revizorska kuća “Računovodstvo i revizija“ dala je mišljenje sa rezervom na prošlogodišnje finansijske iskaze i utvrdila da postoji značajna neizvjesnost kada je riječ o stalnosti daljeg poslovanja preduzeća.

Rukovodstvo kompanije, kojom rukovodi izvršni direktor Muradif Grbović (BS), dok Odborom direktora predsjedava Slavenko Jovanović (DPS), u planovima je predvidjelo bolje poslovanje u ovoj godini, kroz njegovo unapređenje i bolju iskorišćenost šinskih kapaciteta.

Računaju i na podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva jer je, kako se navodi u izvještaju, predviđeno učešće “Montekarga” u projektima koji prate unapređenje željezničkog sistema u okviru Međunarodne željezničke organizacije (UIC).

“Naše mišljenje sa rezervom nije modifikovano u pogledu ovog pitanja“, zaključio je ovlašćeni revizor u rezimeu izvještaja.

Takav zaključak revizor je donio bez obzira što je “Montekargo” gubitak u 2019. značajno smanjio u odnosu na 2018. godinu, kada su izgubili 2,51 milion eura.

Prošlogodišnji poslovni prihodi iznosili su 6,67 miliona, a rashodi 8,03 miliona eura.

Poslovni prihodi 2018. su iznosili 5,66 miliona, a rashodi 7,6 miliona eura.

Mišljenje sa rezervom je dato i zbog toga što, kako je navedeno, vrednovanje osnovnih sredstava nije bilo u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardom, niti su potraživanja i obaveze “Montekarga” bila usklađena sa izvještajima kod povezanih lica.

“Vektra Boka” izgubila 239.000 eura

Kompanija “Vektra Boka” u reorganizaciji iz Herceg Novog, kojom gazduju firme biznismena Dragana Brkovića, tokom 2019. je izgubila 239.809 eura.

Ostvareni gubitak značajno je manji u odnosu na godinu ranije kada je iznosio 1.710.956 eura.

Prošlogodišnji poslovni prihodi su oko 751 hiljadu eura, a ostali prihodi koji su se ticali prodaje dijela imovine oko 2,43 miliona eura. Poslovni rashodi iznosili su oko 3,18 miliona eura i više su nego prepolovljeni u odnosu na godinu ranije, kada su iznosili 6,57 miliona eura.

Preporučujemo za Vas