Opet da vrednuju ponude za gradnju puta Cetinje-Čevo

Državna komisija djelimično usvojila žalbu Bemaksa u vezi sa tenderom Uprave za saobraćaj, procijenjene vrijednosti od 37 miliona eura
3851 pregleda 3 komentar(a)
“Zakonitu odluku donijeti u roku od 15 dana”: Parača, Foto: Filip Roganović
“Zakonitu odluku donijeti u roku od 15 dana”: Parača, Foto: Filip Roganović

Državna Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki djelimično je usvojila žalbu kompanije Bemaks i poništila odluku Uprave za saobraćaj od 2. marta o izboru najpovoljnije ponude na tenderu u vezi sa izgradnjom dionice puta Cetinje - Čevo, dužine oko 23 kilometra. Procijenjena vrijednost posla je 37 miliona eura.

Uprava za saobraćaj, čiji je direktor Savo Parača, prethodno je donijela odluku da se ovaj posao dodijeli nikšićkoj firmi Mehanizacija i programati, ponuda Bemaksa ja bila ispravna i drugorangirana, dok je ponuda konzorcijuma firmi BRIV Construction-Kolektor GPC (Kotor)-Prijedorputevi odbijena kao neispravna.

Naručiocu sporne nabavke je državna komisija naložila da u roku od 15 dana ponovo vrednuje pristigle ponude i donese zakonitu odluku.

Državna komisija je utvrdila da je bio osnovan žalbeni navod Bemaksa da je pobijana odluka “nezakonita jer je donijeta suprotno odredbama člana 22 Zakona o opštem upravnom postupku i člana 106 Zakona o javnim nabavkama, s obzirom da ne sadrži jasno obrazloženje svih dokaza, posebno onih koji su bili od značaja pri vrednovanju po potkriterijumu kvalitet u dijelu reference ponuđača, kao i razloge što ne sadrži materijalne propise koji su bili od uticaja na donošenje odluke”.

U posljednje dvije godine, ovo je drugi put da Uprava za saobraćaj organizuje isti tender, ali ga ne dovodi do kraja.

Tokom prvog postupka prvorangirana za ovaj posao bila je ponuda firme Briv Construkticion, Bemaks je bio drugi, a Mehanizacija i programati trećerangirana, ali je nakon žalbe taj tender poništen.

Početkom novembra prošle godine, nakon što je tender ponovo oglašen, Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki krajem decembra je djelimično usvojila žalbu firme Briv Construction iz Kotora i poništila više djelova tenderske dokumentacije i odredbi nacrta ugovora Uprave za saobraćaj, u vezi sa izgradnjom dionice puta Cetinje - Čevo - Nikšić.

Bonus video: