POSEBAN PAKET MJERA

Šta sve čini podršku države za poljoprivredu i ribarstvo: Veći otkup domaće hrane, krediti, isplate unaprijed...

Dio programa koji se odnosi na intervencije na tržištu vrijedan je tri miliona eura, a obuhvata preuzimanje i skladištenje viška proizvoda od poljoprivrednih proizvođača, ribara, uzgajivača ribe i prerađivača
14191 pregleda 6 komentar(a)
Najavljen program podrške otkupu proizvoda: Distributivni centar, Foto: Boris Pejović
Najavljen program podrške otkupu proizvoda: Distributivni centar, Foto: Boris Pejović

Vlada planira poseban paket mjera za poljoprivredu i ribarstvo, u kojem se nalazi program otkupa i vanredne pomoći od 3,67 miliona eura, unaprijed će biti plaćen dio redovnih subvencija sa 3,5 miliona, a biće otvorene i dvije kreditne linije Investicionog razvojnog fonda.

To je najavljeno u cilju održavanja postojećeg nivoa poljoprivredne proizvodnje, stabilnosti tržišta, cijena i prihoda poljoprivrednih proizvođača i ribara.

Dio programa koji se odnosi na intervencije na tržištu vrijedan je tri miliona eura, a obuhvata preuzimanje i skladištenje viška proizvoda od poljoprivrednih proizvođača, ribara, uzgajivača ribe i prerađivača. 

Ti proizvodi bi kasnije bili ustupljeni javnim ustanovama, bolnicama, centrima socijalnog stanovanja, Crvenom krstu i drugima, uz nadoknadu proizvođačima od pune tržišne vrijednosti.

Jednokratna pomoć od 200 hiljada eura namjenjana je za 184 registrovane privredne ribare. Iznos pomoći će biti određen na osnovu unijetih dnevnika ulova za 2019.

Ministarstvo poljoprivrede će platiti sve doprinose osiguranika poljoprivrednika za šest mjeseci, što iznosi 100 hiljada eura.

korisnici staračke naknade dobiće po jedno vanredno primanje od 64 eura ili ukupno 225 hiljada eura.

Najavljeno je da će se kroz javne nabavke podržati kupovina domaćih proizvoda.

Unaprijed će biti isplaćeno 80 odsto premija u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu, i po hektaru obradive površine na osnovu spiskova za isplatu iz 2019.

IRF će pokrenuti novu kreditnu liniju kojom će se omogućiti trgovcima da plate proizvode domaćim proizvođačima u roku od 15 dana. Druga kreditna linija biće za podršku registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, privrednim ribarima i nosiocima dozvola za akvakulturu/marikulturu za obezbjeđenje obrtnih sredstava.

Maksimalni iznos kredita je do 20.000 eura, rok otplate je dvije godine računajući 12 mjeseci grejs perioda. Kamata je 1,5 odsto i biće subvencionisana tokom grejs perioda