PREDLOŽILI SMJERNICE

TO Budva: Formirati Stručni tim za oporavak turističke privrede

"TO Budva predlaže i cjelokupnoj privredi grada jedinstveni nastup na najvažnijim emitivnim tržištima uz niz podsticaja za turiste za ljetnju sezonu 2020. TO Budva, za ovu namjenu, nudi sve svoje raspoložive kanale komunikacije, kao i osmišljavanje marketinške kampanje", piše u saopštenju
1176 pregleda 6 komentar(a)
Budva, Foto: Savo Prelević
Budva, Foto: Savo Prelević

Pretpostavljajući da će se proglašenje pandemije u cijelom svijetu, usljed novog koronavirusa, bitno odraziti i na sektor turizma, kao jedne od najranjivijih grana privrede, Turistička organizacija (TO) Budva je već sredinom marta, od uvođenja prvih mjera na teritoriji Crne Gore, kontaktirala turističku privredu grada, sa namjerom da se pronađe najkvalitetnije rješenje za izlazak iz velike finansijske krize u kojoj se turizam nalazi, saopšteno je danas iz TO Budva.

"Presjek postojećeg, ali i budućeg stanja, kao i predlog aktivnosti koje planiraju da se sprovedu do kraja ove godine, urađen je na osnovu intervjuisanja hotelijera, izdavalaca privatnog smještaja, turističkih agencija, ugostitelja i stručne javnosti. Od posebne važnosti bili su njihovi predlozi i sugestije", istakli su iz TO Budva.

U saopštenju se dodaje da u informaciji koju je TO Budva proslijedila svojim upravljačkim tijelima, lokalnoj samoupravi, javnim preduzećima i ustanovama i relevantnim državnim institucijama i preduzećima koje posluju u Budvi, posebno su istaknute smjernice za koordinisano postupanje turističke privrede Budve i TO Budva tokom i nakon pandemije.

"U cilju bolje operativnosti i zajedničkog djelovanja Turistička organizacije opštine Budva predlaže da se, na nivou opštine, formira Stručni tim za oporavak turističke privrede grada u čijem sastavu bi bili predstavnici lokalne samouprave, preduzeća: "Komunalno" i "Vodovod", JP "Morsko dobro", TO Budve, Udruženja ugostitelja Budve, Crnogorskog turističkog udruženja, kao i predstavnici ostalih segmenata turističke privrede i stručne javnosti. Glavni cilj je donošenje konkretnih mjera za održavanje likvidnosti i zaposlenosti u turističkoj privredi u periodu od narednih 12 mjeseci", istakli su iz TO Budva.

Oni su rekli da bi Stručni tim trebalo da predlaže mjere lokalnoj upravi i Vladi Crne Gore koje bi se odnosile na konkretne olakšice sa nacionalnog i lokalnog nivoa, umanjenje ili odlaganje obaveza privrednika i fizičkih lica iz sektora turizma, da pregovara sa Vladom i bankarskim sektorom o prolongiranju prispjelih obaveza pravnih i fizičkih lica, da predloži Upravi za javne nabavke set olakšica kada su u pitanju procedure za hitne nabavke u oblasti promocije destinacije, predloži modele subvencioniranja kredita kod komercijalnih banaka i Investiciono-razvojnog fonda (IRF) za preduzetništvo u turizmu itd.

"TO Budva predlaže i cjelokupnoj privredi grada jedinstveni nastup na najvažnijim emitivnim tržištima uz niz podsticaja za turiste za ljetnju sezonu 2020. TO Budva, za ovu namjenu, nudi sve svoje raspoložive kanale komunikacije, kao i osmišljavanje marketinške kampanje", piše u saopštenju.

Naveli su i da osim umanjenja ili oslobađanja plaćanja članskog doprinosa (u dogovoru sa nadležnim organima lokalne uprave, NTO i Vladom Crne Gore), predvidjeli i niz mjera direktno iz svog djelokruga posla koje su najvećim dijelom oslonjene na subvencionisanje dijela kamatne stope kod komercijalnih banaka i IRF kod kredita koji se namjenski upotrebljavaju za ulaganje u turizam, ali i podršku turoperatorima i agencijama iz Budve koji odluče da u periodu postsezone realizuju određeni broj noćenja u privatnom smještaju.

"Uzimajući u obzir činjenicu da se budžet TO Budva oslanja na turistički promet koji tek treba da se ostvari u destinaciji, Plan i program, kao i Finansijski plan ove organizacije , sasvim je izvjesno, biće prilagođeni. U ovom trenutku je najvažnije, usmjeriti se ka maksimalno pojačanoj online promociji destinacije koja bi objedinila sve turističke subjekte na nivou opštine. Pored domaćeg tržišta i tržišta regiona, TO Budva će pažljivo pratiti dešavanja na svim strateški važnim tržištima, kao i plan promotivnih aktivnosti na nacionalnom nivou i, u skladu sa tim, usmjeravati svoje marketinške i PR aktivnosti", zakljuluje se u saopštenju TO Budva.

Preporučujemo za Vas